เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.

“พอเพียง” แนวพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของชาวไทย เปรียบเหมือนคำสอนสั้นๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักยึดและแนวทางในการดำรงชีวิตได้ในสภาวะเศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบันนี้   เพราะความพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับทั้งครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของแนวพระราชดำริพอเพียง จึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติของ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีจุดประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลกันและกันระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยจะเน้นไปที่การนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมี เพื่อเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเพื่อการประกอบวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดหนี้สิน และยังเป็นการรักษาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดยในโครงการจะมีการทำกิจกรรมทั้งหมด 4 ด้าน คือ การเกษตร , การประมง , การปศุสัตว์ และ การจัดการสิ่งแวดล้อม … ทางโครงการจะมีการสาธิตการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) โดย

ในด้านการเกษตรจะนำจุลลินทรีย์ในลักษณะต่างๆ มาใช้ในการบำรุงคุณภาพดิน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ในด้านของการประมง โครงการได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์แห้งมาใส่ในบ่อปลาเพื่อสร้างแพลงตอนเป็นอาหารในน้ำ และนำจุลินทรีย์น้ำมาใช้ในการบำบัดบ่อปลา ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารปลาได้ เป็นการลดหนี้สินในการประกอบอาชีพทางอ้อม

ส่วนในด้านการปศุสัตว์โครงการได้มีการแนะนำให้นำจุลินทรีย์มาผสมในอาหาร น้ำดื่มของไก่และหมู รวมไปถึงนำมาใช้ฉีดพ่นเพื่อทำความสะอาดบำบัดของเสียในคอกสัตว์ด้วย ซึ่งการนำจุลินทรีย์มาใช้ในการปศุสัตว์ก็จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงและทนต่อโรคได้ดีขึ้นนั่นเอง

ในด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย เช่น นำจุลินทรีย์มาบำบัดน้ำเสีย ฉีด รด ตามท่อระบายน้ำ ชำระบ่อน้ำ รวมไปถึงคอกสัตว์ และห้องน้ำตามบ้าน ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางกลิ่น และช่วยให้ประชาชนไม่ต้องใช้เครื่องตีน้ำ เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟได้ดีมาก ๆ นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนทำถังบำบัดเศษอาหารเพื่อนำของเหลวที่ได้จากการหมักไปใช้ประโยชน์ในการรดพืชผัก และนำกากที่เหลือไปทำปุ๋ยซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยและลดการใช้การเคมีในพืช, ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำแทนสารเคมี และใช้ย่อยสลายกากแก้ปัญหาส้วมเต็ม, ใช้ดับกลิ่น เป็นต้น

ซึ่งจากความสำเร็จของ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ทาง กฟผ. ได้ทำโครงการต่อยอด “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเห็นประโยชน์ของโครงการชีววิถีมากขึ้น โดยในโครงการนี้จะให้เยาวชนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการและสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนต้นแบบชีววิถี เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิถี และฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร เรียนรู้การผลิตคลิปข่าวผ่านสื่อต่างๆ และสามารถเป็นตัวแทนในการสื่อสารความรู้ที่ได้รับจากโครงการชีววิถีสู่ประชาชนทั่วไปได้ ในกิจกรรมนี้ทาง กฟผ. ได้จัดให้มีการประกวดการทำคลิปรายงานข่าวเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของโครงการชีววิถีขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ ชุมชนหมู่บ้านโคกน้อย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

สำหรับน้องๆ ที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรผู้ชนะการประกวด โล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะ รวมถึงค่าเดินทางในการรับรางวัลโรงเรียนละ 6,000 บาท

ใครที่สนใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชีววิถี สามารถเข้าไปสอบถามและขอความรู้เพิ่มเติมได้ที่ –> www.chivavithee.egat.co.th

งานนี้ทางเพจได้ร่วมทริปเดินทางไปด้วย จึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก
#เปิดไอเดียปลูกงานข่าวปลุกงานชีววิถีกฟผ.
#ชีววิถีกฟผ.

………………………………………………………..

รีวิวบนเพจ : www.facebook.com/paikondieow/posts/525217417811364

………………………………………………………..

#ไปคนเดียวด้วยกันมั้ย? #ไปคนเดียว #ไปด้วยกัน

“เพราะเรา…อยากให้ทุกคนกล้าที่จะออกมาเที่ยวไปด้วยกัน” 🙂

แฟนเพจ : www.facebook.com/paikondieow/

Instagram : https://www.instagram.com/paikondieow/

 [supsystic-gallery id=124]

Verified by MonsterInsights