มหัศจรรย์กางจ้องล้านนา | เชียงใหม่

ใครไปเที่ยว “เชียงใหม่” ช่วงนี้อย่าลืมแวะไปไหว้พระไปถ่ายรูปกันที่งาน “มหัศจรรย์กางจ้องล้านนา” จ้อง = ร่ม เทศกาลสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การประดับร่มกระดาษสาหลากสีกว่า 1,000 คันมหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMaiงานนี้มีที่ วัดพระนอนแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เริ่มวันที่ 13 ตุลาคม 2562 – 5 มกราคม 2563
ส่วนใครที่อยากทำบุญถวายจ้อง คันละ 59 บาท ไหว้พระอธิษฐาน​ขอพรแล้วนำไปแขวนได้เลย
เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 06:00 – 22:00 น.
เปิดไฟตั้งแต่เวลา 18:00 – 21:00 น.มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMaiมหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai มหัศจรรย์จ้องล้านนา, ก๋างจ้องวัดพระนอน, วัดพระนอนแม่ปูคา, สันกำแพง, เชียงใหม่, ไหว้พระเชียงใหม่, ที่เที่ยวเชียงใหม่ , ChiangMai


รีวิวบนแฟนเพจ : มหัศจรรย์กางจ้องล้านนา | เชียงใหม่


#มหัศจรรย์จ้องล้านนา #ก๋างจ้องวัดพระนอน #วัดพระนอนแม่ปูคา #สันกำแพง #เชียงใหม่ #ไหว้พระเชียงใหม่ #ที่เที่ยวเชียงใหม่ #ChiangMai

Verified by MonsterInsights