FARMER MARKET 2019 | เทศกาลพืชพรรณสุดหรรษา

สายรักสุขภาพ ต้องมางานนี้

เทศกาลพืชพรรณสุดหรรษา “THE PROMENADE FARMER MARKET 2019”

FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

งานนี้ได้ยกขบวนผลผลิต ยกขบวนผักสด ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์สดๆ จากฟาร์มทั่วไทย มาไว้ที่นี่ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2562

FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

ใครที่ต้องการข้าวอร่อยๆ ส่งตรงจากเกษตรกร มางานนี้จะได้พบกับ “ข้าว” กว่า 50 สายพันธุ์ และยังได้ร่วมชมแปลงนาสาธิต “คันนาทองคำ” ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย

FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

? พิเศษสุด
เมื่อนำถุงผ้ามาซื้อสินค้าภายในงานครบ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี ข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ 1 แพค (500 กรัม) จำนวน 30 สิทธิ์/วัน
ร่วมกิจกรรม Workshop DIY ทำความรู้จักหญ้าแฝก เรียนรู้วิธีสานหญ้าแฝกเป็นเครื่องประดับและของใช้สุดเก๋ จำนวน 40 สิทธิ์/วัน

FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

งานดีๆ แบบนี้ สายรักสุขภาพไม่ควรพลาดบอกเลย หิ้วถุงผ้า แวะไปชิม ไปช้อปกันเยอะๆ นะครับ

FarmerMarket2019 ThePromenade LetIsTakeAWalk เทศกาลพืชพรรณ สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

? #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/ThePromenadeTH
+ Instagram : thepromenadeth
+ Youtube : ThePromenadeTH Channel
+ Line@ : bit.ly/2txY7jh
+ เว็บไซต์ : www.thepromenade.co.th
+ Twitter : @ThePromenadeTH
+ ที่ตั้ง : The Promenade ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/UaYUsBeicjy
+ เปิด – ปิด : 10.00-22.00 น.


รีวิวบนแฟนเพจ :  FARMER MARKET 2019 เทศกาลพืชพรรณสุดหรรษา


#FarmerMarket2019 #ThePromenade #LetIsTakeAWalk #เทศกาลพืชพรรณ #สดจากสวนเสิร์ฟจากฟาร์ม #สินค้าเกษตรอินทรีย์ #ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

Verified by MonsterInsights