พิกัดไม่ลับ กาญจนบุรี วัดถ้ำคีรีธรรม

#เอาใจสายมู กับพิกัดไม่ลับ กาญจนบุรี ?
กับที่นี่เลย วัดถ้ำคีรีธรรม มาไหว้องค์ปู่นิลกาฬนาคราช พญานาคตระกูลสีดำ ที่ผู้คนและนักท่องเที่ยวต่าง พากันมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และนอกจากนั้นยังมีแม่ย่ากัญญาวดีนาคีเทวี พญานาคสีขาว พระพุทธรูป 28 พระองค์ พระพุทธรูปปางนาคปรกประจำวันเกิด ท้าวเวสสุวรรณ และตอนนี้โบสถ์ที่วัดกำลังสร้างอยู่ด้วย ใครไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรี ก็สามารถไปเที่ยว ไปไหว้พระ ทำบุญกันได้
องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี องค์ปู่นิลกาฬนาคราช, พญานาคตระกูลสีดำ, พิกัดสายมู, วัดถ้ำคีรีธรรม, กาญจนบุรี, วัดกาญจนบุรี, ที่เที่ยวกาญจนบุรี
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดถ้ำคีรีธรรม ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/bJYtUnDWbyqwDfxg9
+ เวลาเปิด-ปิด : 06.00-18.00 น.
Verified by MonsterInsights