Blooming Orchids 2019 | เดินเล่น-ถ่ายรูป-สวนดอกไม้

เริ่มแล้ววว “Blooming Orchids 2019” ?

BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทราBloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

งานที่จะเปลี่ยนศูนย์การค้าให้กลายเป็นสวนดอกไม้ เป็นงานที่รวบรวมสุดยอดกล้วยไม้ไทย และราชินีแห่งกล้วยไม้ “แคทลียา” มาไว้ ให้ชม ให้ช้อป กันถึงในศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น1 แบบไม่ต้องไปไกล หรือเดินร้อนๆ ในสวนเลย

BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

และใครกำลังหาไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน ไม่ควรพลาดงานนี้ ได้รวบรวมดอกไม้จากสวนชั้นนำและร้านค้ากล้วยไม้เกรดส่งออกมาไว้ในงานนี้ ในราคาพิเศษสุดๆ

BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

ภายในงานมีมุมถ่ายรูปสวยๆ หลายมุมเลย มางานนี้งานเดียว ได้ทั้งรูปสวยๆ ได้ทั้งดอกไม้กลับไปตกแต่งสวนแน่นอน เสาร์-อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนมาเดินเล่น ดูต้นไม้กันนะครับ 🙂

BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

? งานนี้เริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 3 มีนาคม 2019 เท่านั้น
ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น1

BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา BloomingOrchids2019 BloomingOrchids Orchids ThePromenade ThePromenade งานกล้วยไม้ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

? #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/ThePromenadeTH
+ Instagram : thepromenadeth
+ Youtube : ThePromenadeTH Channel
+ Line@ : bit.ly/2txY7jh
+ เว็บไซต์ : www.thepromenade.co.th
+ Twitter : @ThePromenadeTH
+ ที่ตั้ง : The Promenade ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/UaYUsBeicjy
+ เปิด – ปิด : 10.00-22.00 น.


รีวิวบนแฟนเพจ : Blooming Orchids 2019 | เดินเล่น-ถ่ายรูป-สวนดอกไม้


#BloomingOrchids2019 #BloomingOrchids #Orchids#ThePromenade #ThePromenadeTh #PROMENADE #งานกล้วยไม้#ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดรามอินทรา

Verified by MonsterInsights