7 โครงการต้นแบบ การท่องเที่ยววิถีชุมชน | Central Tham

ใครที่ชอบการเที่ยวแบบซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่น วันนี้แอดมินอยากชวนทุกคนไปเที่ยวกับ 7 โครงการต้นแบบของการท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่สนับสนุนโดยโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ เป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการร่วมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน แบ่งปันองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและการสื่อสารการตลอด พร้อมกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

.

… โครงการต้นแบบแต่ละที่มีอะไรน่าสนใจ มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง ตามไปดูกันครับ

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

โครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการดี ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวทิศทางและความสำเร็จของโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ และ ไฮไลต์โปรเจกต์ ปี 2023

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

จุดประสงค์ของโครงการนี้ ก็เพื่อขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการร่วมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมนม แบ่งปันองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและการสื่อสารการตลอด พร้อมกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023โครงการต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เป็นไฮไลต์ในปีนี้มีทั้งหมด 7 โครงการคือเซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

จริงใจ มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
เป็นตลาดรักษ์โลกส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ภายในตลาดแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อาหาร ศิลปะกับงานออกแบบ และงานฝีมือ เน้นสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล มีสินค้าเกษตรจาก 15 ชุมชนและมีผู้ประกอบการอีกเกือบ 250 ราย ที่มาจำหน่ายสินค้าทำมืออัตลักษณ์ไทยและอาหารปลอดภัยพร้อมทาน เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องที่ให้มีรายได้ยั่งยืน เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

ใครที่มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปเที่ยวนะครับ เดินเพลินมาก ๆ แถมมีอาหารท้องถิ่นอร่อย ๆ ให้ชิมเยอะแยะเลย

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/5wPC6wXqHjh8XVnG8
+ เวลาเปิด – ปิด : เสาร์ – อาทิตย์ 6:30–14:00 น.

 

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ที่นี่มี ‘พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี’ ที่รวบรวมเอาผ้าทอมือโบราณอายุกว่า 200 ปี ลายผ้าจะเป็นลายอัตลักษณ์โบราณ ในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 7.3 ล้านบาทเลยทีเดียว

ถ้าใครอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ต่าง ๆ ผ่านศิลปะการทอผ้า มาที่นี่รับรองได้ความรู้กลับไปแน่นอนครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/WTDaLjUUdGLFwUvi6
+ เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 8:00–17:00 น.

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ศูนย์การเรียนรู้พุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
ที่นี่คือ ‘ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์’ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ชาวนา รวมถึงผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษา

นี่เป็นหนึ่งในโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาไร่เชิญตะวัน ให้เป็น ‘พุทธนิเวศสากล’ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างอาชีพ ภายใต้ภูมิปัญญาใหม่ ให้คนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกัน เป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่เป็นกุศล และตื่นรู้ต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงหมุนเวียนระดับพื้นบ้าน และด้านการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ หากสำเร็จจะเป็นต้นแบบการฟื้นฟูมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ถือว่าที่นี่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้เรียนรู้กันมากมายเลย ใครอยากได้ความรู้ด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ ลองมาที่นี่ดูนะครับ

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
เป็นโครงการต้นแบบที่มุ่งหวังให้สมาชิกคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ โดยโครงการเซ็นทรัล ทำ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเมืองและคนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ทั้งพื้นที่ทำกิน วัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญที่คนชุมชนมี เพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่จะได้เรียนรู้วิธีการทำการเกษตรอินทรีย์และวิถีชีวิตยั่งยืน แถมที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ 4 หลัง เพื่อเป็นการขยายศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวและเกษตรกรเข้ามาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/9yYLEp8K5dpKXPe38

 

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

กาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ
เป็นแหล่งผลิตกาแฟแบบครบวงจร มีทั้ง โรงเรือนแปรรูปกาแฟ โกดัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย

ใครที่มาเที่ยวที่นี่จะได้มาดูระบบนิเวศในการปลูกและผลิตกาแฟ และยังได้ชมกาแฟรักษาป่า พร้อมลิ้มลองรสชาติกาแฟออร์แกนิคแท้ๆ ถึงแหล่งเพาะปลูกอีกด้วย คอกาแฟได้มาเที่ยวที่นี่รับรองว่าต้องถูกใจแน่ ๆ ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/7Ks5Vc94Mo7paqF18

 

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ชุมชนผ้าย้อมครามบ้านกุดจิก จ.สกลนคร การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ที่นี่จะมีการทอผ้าแบบโบราณตามดั้งเดิม ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ปลูกต้นครามและต้นฝ้ายในชุมชน จึงได้เส้นฝ้ายแท้ๆ และสีครามสวยๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและทนทาน นอกจากนี้ที่ชุมชนบ้านกุดจิกยังได้ จำลองเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน และมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การทอผ้าย้อมครามซึ่งมีกรรมวิธีที่น่าสนใจและปลอดสารเคมี กิจกรรมหุงข้าวฮางทิพย์ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านกุดจิก และเปิดให้นักท่องเที่ยวชมของใช้เก่าแก่ที่บ้านภูไทโบราณ ชมวัดโพธิ์ศรีวัดประจำชุมชม ศึกษาตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา และลิ้มรสเมนูอาหารพื้นถิ่นของชาวภูไท สกลนคร ที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียว

ถือว่าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่น่าสนใจมาก ๆ เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/tMwxn7EZnEDM462G8

 

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเทพพนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
ที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชัยภูมิ รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทุกปี และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะด้วยการปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสส์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนป่าเสื่อมโทรม สนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาดและการเข้าถึงของผู้บริโภค ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยววิถีชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/cjs1bprP9Zagt3FZ9
+ เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 8:00–18:00 น.

 

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ทั้ง 7 โครงการต้นแบบของการท่องเที่ยววิถีชุมชน ‘เซ็นทรัล ทำ’ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ถือว่าเป็นโครงการที่นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนแล้ว ยังทำให้คนที่ชอบการท่องเที่ยวได้มีโอกาสเที่ยวสนุกไปพร้อม ๆ กับได้ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

ภาพรวมความสำเร็จ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ยังมีอีกหลายโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ที่สำเร็จไปแล้ว
• ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา 101 แห่ง
• ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 71,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
• ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 80 สถานี
• ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารกว่า 4,000 ตัน
• ลดขยะจากการรีไซเคิลและการนำมาใช้ประโยชน์กว่า 10,000 ตัน
• บรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 85 ของแบรนด์สินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล (กลุ่มอาหาร) เป็นวัสดุรีไซเคิล
• เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า 5,519 ไร่
• สร้างงานและสนับสนุนอาชีพให้คนพิการ 751 คน
• สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 1,500 ล้านบาท
• สนับสนุนชุมชนกว่า 100,000 ครัวเรือน

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

และในปีนี้ทางกลุ่มเซ็นทรัลก็ยังคงสานต่อการลงมือทำร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน โดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2566 เอาไว้ดังนี้
• สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ได้ 1,800 ล้านบาท ต่อปี
• เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า 6,500 ไร่
• Net Zero ภายในปี 2050

เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023 เซ็นทรัลทำ,ทำด้วยกันทำด้วยใจ,CENTRALTHAM,bettertogether,CentralThamPressGroup2023

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าวได้มีการนำเอาวัตถุดิบจากชุมชนภายใต้โครงการเซ็นทรัล ทำ สร้างสรรค์เมนูโดย เชฟอุ้ม – คณพร จันทร์เจิดศักดิ์ เจ้าของร้านบาร์ริมรั้ว ร้านอาหารเพอรานากัน ชื่อดังจาก จ.ตรัง มายกระดับผลผลิตจากพื้นบ้านสู่อาหารสากลอีกด้วย


รีวิวบนแฟนเพจ : 7 โครงการต้นแบบ การท่องเที่ยววิถีชุมชน | Central Tham


#เซ็นทรัลทำ #ทำด้วยกันทำด้วยใจ #CENTRALTHAM #bettertogether #CentralThamPressGroup2023

Verified by MonsterInsights