“จางวางอิ่ม” | กินกุ้งแม่น้ำ ชมวิวเกาะเกร็ด

” จางวางอิ่ม Changwangimm ” ร้านอาหารเปิดใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านปากเกร็ด เป็นร้านอาหารไทย ไทยชื่อแปลกแต่มีความหมาย “จางวาง” คือ ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ถูกยกเลิกใช้จางวางอิ่ม” เลยเหมือนการเรียกชื่อของบุคคลในสมัยก่อน
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi ซึ่งเมนูอาหารของร้านส่วนใหญ่ จะมีชื่อไทยๆ อย่างน้ำพริกคู่ตุนาหงัน หรือแม้แต้ชื่อของเมนู อย่างโหมโรง ที่ใช้เรียกแทนออร์เดิฟ ตัวร้านเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ที่นั่งจึงมีให้เลือกหลากหลายมากๆ ทั้งที่นั่งด้านใน ห้องลับ ที่นั่งด้านบนระเบียง
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburiกุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburiแต่ทีเด็ดอยู่ที่ ที่นั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วิวดี มองเห็น “พระเจดีย์มุเตา” (เจดีย์เอียง) วัดปรมัยยิกาวาส “THE WHITE PAGODA” แลนด์มาร์คที่สำคัญของเกาะเกร็ด ตั้งตระหง่านกลางสามแยกลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลย ตัวร้านอารมณ์บ้านไม้ บรรยากาศอบอุ่น ริมแม่น้ำ มีชานไม้ยื่นออกไปด้านนอก ช่วงเย็นๆ บรรยากาศดีมากๆ เป็นร้านที่อยู่ร่วมกับชุมชนริมแม่น้ำได้อย่างลงตัว

เมนูเด็ดต้องลอง
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? กุ้งแม่น้ำ ขนาดตัวละ 6 ขีด (ราคาตัวละ 1,200 บาท) *ราคาตามน้ำหนัก
กุ้งสดมาก เนื้อเด้งๆ มันกุ้งเยิ้มๆ เผามาหอมมากๆ
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? เมี่ยงปลากระพงทอด (ราคา 450 บาท)
เป็นอะไรที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลย ทั้งเนื้อปลาหั่นเต๋ากรอบๆ กินคู่กับเครื่องเคียงของเมี่ยงคำ อร่อยเด็ดมาก
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? น้ำพริกคู่ตุนาหงัน (ราคา 280 บาท)
เมนูนี้สำหรับใครที่ชอบสตอแต่ไม่ชอบกลิ่นต้องเมนูนี้เลย สตอทอดที่ทำให้กลิ่นฉุนของสตอหายไปได้เกือบครึ่ง กินคู่กับน้ำพริกปลาฉิงฉ้างตำสด(อารมณ์คล้ายน้ำพริกกะปิ) เข้ากันมากๆ อร่อยต้องลอง
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? แกงคั่วใบรากุ้ง (ราคา 200 บาท)
ใครชอบความเผ็ดน้อนต้องเมนูนี้เลย เผ็ดร้อนสมใจแน่ๆ
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? ของว่างจางวาง (ราคา 220 บาท)
เมนูนี้สำหรับใครที่ชอบรสชาติของน้ำจิ้มสะเตะ รสชาติหวานมัน ต้องชิมเมนูนี้ กินคู่กับผักชุบแป้งทอด เป็นอีกเมนูที่ใครที่มีลูก มีหลาน แต่ไม่ชอบกินผัก ได้ชิมเมนูนี้แล้วน่าจะยอมกินผักแน่ๆ
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? ข้าวผัดโบราณ
เมนูนี้เด็ดมากๆ ข้าวผัดกากหมู หอมกกากหมู น้ำมันหมู และกลิ่นกะทะมากๆ
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
? ไอศกรีมโฮมเมด ตามฤดูกาล (ราคา 95 บาท)
วันที่แอดมินไป ไอศกรีมโฮมเมด เป็นไอศกรีมเสาวรส คือ ดีมาก รสชาติเนื้อไอศกรีมเข้มข้นถึงรสเสาวรส แล้วยังโรยหน้าด้วยเสาวรสสดอีก กินแล้วรู้สึกสดชื่นมาก
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
นอกจากเมนูเด็ดต้องลองแล้ว ยังมีเมนู อีกหลากหลายเมนูมากๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ให้เลือกชิมกัน อย่างเมนู “ปูจางวางอิ่ม” ก็น่าลอง ปูม้าสดๆ ผัดด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน ที่เด็ดอยู่ที่ความหอมของใบกระวาน หรือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษของทางร้าน ที่หาชิมได้ยากอีกด้วย
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi กุ้งเผา, ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, ชมวิว, ร้านอาหาร, อาหารไทย, ร้านน่านั่ง, ปากเกร็ด, เกาะเกร็ด, นนทบุรี, chang wang imm, thailand, thaifood, river, thairestaurant, prawn, THE WHITE PAGODA, Nonthaburi
เป็นร้านที่บรรยากาศดี วิวดี ลมเย็น ริมแม่น้ำ แล้วยังตอกย้ำความเป็นไทยด้วยดนตรีไทย ในช่วงค่ำจะมีดนตรีสดเป็นวงดนตรีไทยขับกล่อมระหว่างมื้ออาหาร ทำให้บรรยากาศดีขึ้นไปอีก เหมือนเราได้ย้อนกลับไปยังอดีต นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ของร้านอาหารไทยสมัยก่อนเลย ใครกำลังมองหาร้านอาหารไทยอร่อยๆ กุ้งแม่น้ำสดๆ ลองมาชิมกันได้ที่ “จางวางอิ่ม” จะมากับเพื่อน มากับครอบครัว หรือมาคนเดียวก็ยังได้ บรรยากาศดี วิวดีมากๆ บอกเลย 🙂

? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/changwangimm
+ ที่ตั้ง : 44 หมู่ 4 ซอยวัดบางจาก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/8Yat4yV1eof6t4Nn9
+ เวลาเปิด – ปิด : 12.00 – 24.00 น.
+ โทร 085 525 9242


รีวิวบนแฟนเพจ : “จางวางอิ่ม” | กินกุ้งแม่น้ำ ชมวิวเกาะเกร็ด


#กุ้งเผา #ริมน้ำ #ริมแม่น้ำ #แม่น้ำเจ้าพระยา #ชมวิว #ร้านอาหาร #อาหารไทย #ร้านน่านั่ง
#ปากเกร็ด #เกาะเกร็ด #นนทบุรี #changwangimm#thailand #thaifood #river
#thairestaurant #prawn#THEWHITEPAGODA #Nonthaburi

Verified by MonsterInsights