Ine Kyoto | หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในเกียวโต

ญี่ปุ่นหน้าฝน จะฟินเบอร์ไหน บอกเลยว่าฟินสุดๆ สำหรับญี่ปุ่นรอบนี้ แอดมาเยือน “เกียวโต (Kyoto)” เป็นครั้งแรก การมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆ เพราะแอดมานอนที่หมู่บ้านชาวประมง ที่เค้าบอกว่า “สวยที่สุด” ใน “เกียวโต” เลย

Ine Kyoto Kansai Funaya NokScoot BigBird Japan บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม นกสกู๊ต หมู่บ้านอิเนะ หมู่บ้านชาวประมง เกียวโต ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวเกียวโต คันไซ ที่เที่ยวคันไซIne Kyoto Kansai Funaya NokScoot BigBird Japan บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม นกสกู๊ต หมู่บ้านอิเนะ หมู่บ้านชาวประมง เกียวโต ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวเกียวโต คันไซ ที่เที่ยวคันไซIne Kyoto Kansai Funaya NokScoot BigBird Japan บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม นกสกู๊ต หมู่บ้านอิเนะ หมู่บ้านชาวประมง เกียวโต ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวเกียวโต คันไซ ที่เที่ยวคันไซ

หมู่บ้านที่บอก มีชื่อว่า “อิเนะ (Ine)” เป็นหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านเล็กๆ ริมอ่าวทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการประมง ทำการประมงกันเยอะมากๆ แต่เดี๋ยวนี้ การทำการประมงไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อน เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ที่ยังคงความสวยงามของตัวบ้านเรือนไม้เก่าแบบดั้งเดิม “ฟุนายะ” (Funaya) คือ บ้านชั้นล่างของบ้านหรือใต้ถุนบ้านเป็นท่าจอดเรือ ชั้นบนจะเป็นที่พักอาศัย โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ติดอ่าว ริมน้ำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเรือไปหาปลา เวลาเรามองไกลๆ จะเห็นเป็นเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำเลย โดยมีแบล็คกราวด้านหลังเป็นภูเขา ช่วงหน้าฝนจะมีหมอกปกคลุม และถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีหิมะปกคลุม(ดูจากรูปถ่าย55+) เห็นแล้วฟินมากๆ
.Ine Kyoto Kansai Funaya NokScoot BigBird Japan บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม นกสกู๊ต หมู่บ้านอิเนะ หมู่บ้านชาวประมง เกียวโต ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวเกียวโต คันไซ ที่เที่ยวคันไซIne Kyoto Kansai Funaya NokScoot BigBird Japan บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม นกสกู๊ต หมู่บ้านอิเนะ หมู่บ้านชาวประมง เกียวโต ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวเกียวโต คันไซ ที่เที่ยวคันไซ

นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดูวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงแบบใกล้ชิด ระยะทางประมาณ 6 กิโมเมตร เป็นหมู่บ้านเลียบแนวเส้นโค้งที่ทอดยาวไปตามอ่าวอิเนะ มีคาเฟ่ น่ารักๆ หลายคาเฟ่ (แต่ส่วนใหญ่ปิดวันพุธ ซึ่งแอดไปวันพุธ55+) มีกิจกรรมให้เลือกทำเยอะมาก ทั้งล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ให้อาหารนก ตกปลา ปั่นจักรยานเที่ยวรอบอ่าวแบบฟรีๆ ขึ้นไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวที่มองเห็นหมู่บ้านได้จากมุมสูง หรือจะตะลุยชิมอาหารทะเลสดๆ ตามร้านอาหารภายในหมูบ้านก็ได้

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ

“หมู่บ้านอิเนะ” เป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบมาก อากาศดี วิวสวย เหมาะกับการมาพักผ่อน เดินเที่ยวชิลล์ๆ สโลว์ไลฟ์กันสักวัน ใครไปที่นั่นก็ไม่ควรส่งเสียงดังจนเกินเหตุหรือเข้าไปในบางโซนที่อาจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของชาวบ้านได้ เอาง่ายไม่ละเมิดสิทธิ์เค้า เอาเป็นว่าเดินเล่นถ่ายรูปได้ปกติ ส่วนที่ยังฟินหรือเก็บรรยากาศไม่เต็มอิ่ม ที่นี่ก็มีบ้านบางหลักที่เปิดบริการให้เราพักได้ มีให้เลือกหลายแบบ หลายราคา บางที่ราคาอาจรวมอาหาร2มื้อ (อาหารเย็นและอาหารเช้า) หรืออารหาร 1 มื้อ (อาหารเช้า) ค่าที่พักราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 8,000 เยน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวของหมู่บ้านอิเนะและเลือกจองได้เลย www.ine-kankou.jp

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ


สำหรับบ้านที่แอดพัก จะเป็นบ้านที่ตั้งเรียงรายริมน้ำ เป็นมุมที่ใครมาที่อิเนะแล้วต้องมาถ่าย ที่พักชื่อ “Taiheisou” ราคาอยู่ประมาณ 10,800 เยนต่อคนพร้อมอาหารเช้าหนึ่งมื้อ ห้องเป็นแบบเรียวกัง นอนฟูก ตกแต่งน่ารัก บรรยากาศดี มองเห็นวิวหมู่บ้าน ท่าเรือ และทะเลเลย ห้องกว้างมาก คือ 1 หลัง มี 2 ห้อง คือ ชั้นล่างหนึ่งห้อง ชั้นบนหนึ่งห้อง ภายในห้องก็จะมีห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำแยกกันเป็นสัดส่วน แอดนอนชั้นบน เห็นวิวอีกฝั่งฟินมากกก สำหรับข้อดีของการนอนที่หมู่บ้าน คือ ตอนเย็นๆ จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน เดินเล่น นั่งตกปลาอยู่หลังบ้าน ดูนกบินจับปลา เช้ามาวันไหนอากาศดีๆ ฝนตก มีหมอกปกคลุมหมู่บ้าน ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

ดูรายละเอียดการจองที่พัก : https://ine-taiheisou.jimdo.com/english/

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ


ใครมาเที่ยวเกียวโตแล้ว มีเวลาซัก 1 วันหรือ 1 คืน ลองมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านเช้าประมงกันดูได้นะครับ ใช้เวลาเดินทางจาก “เกียวโต (Kyoto)” ประมาณ 3 ชั่วโมง ส่วนตัวแอดว่าใครอยากมาที่ “อิเนะ (Ine)” แต่มีเวลาน้อย สามารถเที่ยวแบบไป-กลับได้ แต่อาจต้องใช้เวลาทั้งวัน หรือใครจะนอนที่ “อิเนะ (Ine)” เลยก็ได้ แต่สำหรับแอด ส่วนตัวมีติดเรื่องราคาที่พักต่อคนสูงไปนิด ถ้ามีอาหารเช้าเย็นแบบจัดเต็ม น่าจะดูโอเค แต่โดยรวมทั้งที่พัก บรรยากาศ อาหาร ถือว่าประทับใจเลยแหละ ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ อยากมานอนรับลมทะเล ดูหมู่บ้านชาวประมง ต้องมาลอง มาสัมผัสIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ


การเดินทาง
 ทริปนี้แอดบินตรงจากดอนเมืองมาลงสนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) ด้วยสายการบิน NokScoot บินในราคาประหยัดที่บินด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 777 ลำใหญ่ นั่งสบาย เบาะกว้าง เหยียดขาได้ยาว ไม่เมื่อย ไม่อึดอัด ใครจะมาโอซาก้า มีบิน 6 เที่ยวต่ออาทิตย์ และสำหรับเส้นทางดอนเมือง-โตเกียว มีบินทุกวันเลย ใครจะมาเที่ยวโตเกียวหรือโอซาก้า ลองดูรายละเอียดราคาโปรโมชั่นกันได้ที่ : www.nokscoot.com/th/

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ


? สำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านชาวประมง Ine : ลงเครื่องเสร็จ แอดก็มาต่อรถไฟ สาย JR HARUKA (ราคาค่ารถประมาณ 3,370 เยน) นั่งไป 5 สถานี ลงที่ Kyoto Station ใช้เวลาเดินทาง 1ชั่วโมง 20 นาที

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ

จากนั้นขึ้นรถไฟ JR Ltd.Express Hashidate Kinosaki (ราคาค่ารถประมาณ 2,980 เยน) ชานชลาที่ 31 ตรงข้ามกับที่ลงรถไฟ JR HARUKA ที่มาจากสนามบินคันไซเลย เดินมาขึ้นโบกี้สุดท้าย(เป็นโบกี้ที่ไม่ระบุที่นั่งสำหรับคนใช้ Pass *แอดใช้ตั๋ว JR Kansai WIDE Area Pass สำหรับ 5 วัน) นั่งไป 5 สถานี ลงที่ Fukuchiyama Station

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ

แล้วเปลี่ยนสาย (เดินลงบันไดเลื่อน แล้วเดินไปทางซ้ายตามป้ายบอกทาง Tengo relay ชานชลาที่ 3 ตรงนี้เวลาเปลี่ยนขบวนน้อย มีเวลาประมาณ 10 นาที นั่งรถไฟสาย Ltd.Express Tango Relay (ราคาค่ารถประมาณ 1,550 เยน) นั่งไป 2 สถานีลงที่ Miyazu Station

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ

แล้วลงมาต่อรถบัสที่ Miyazu Bus Stop นั่งไปประมาณ 50 ป้าย ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง (ราคาค่ารถประมาณ 400 เยน) Ine Bus Stop ตรงนี้จะมีคนลงเยอะ หรือถ้าไม่แน่ใจถ้าคนขับได้เลย

Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซIne , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ Ine , Kyoto , Kansai , Funaya , NokScoot , Big Bird , Japan , บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม , นกสกู๊ต , หมู่บ้านอิเนะ , หมู่บ้านชาวประมง , เกียวโต , ญี่ปุ่น , ที่เที่ยวญี่ปุ่น , ที่เที่ยวเกียวโต , คันไซ , ที่เที่ยวคันไซ
.
? *จริงๆ แล้ว สามารถไปลงที่ Amanohashidate Station ได้เหมือนกัน ประหยัดเวลาในการนั่งรถบัสลงไปอีก และสามารถขึ้นรถไฟขากลับที่สถานี Amanohashidate Station ได้เลย
**การเดินทางไปอิเนะ มีให้เลือกหลายเส้นทาง แนะนำให้เลือกตามระยะเวลาที่เราสะดวก
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps หมู่บ้าน : https://goo.gl/maps/7CQ3yfDwWUbTihDZ9
+ แผนที่ Gps ที่พักชื่อ “Taiheisou” :https://goo.gl/maps/oG1cShmcfSnzXh1W8
+ แผนที่ Gps ป้ายรถเมล์ Ine Bus Stop :https://goo.gl/maps/41ZMEnGdP2THemCs7


รีวิวบนแฟนเพจ : Ine Kyoto | หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในเกียวโต


#Ine #Kyoto #Kansai #Funaya #NokScoot #BigBird #Japan #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #นกสกู๊ต #หมู่บ้านอิเนะ #หมู่บ้านชาวประมง #เกียวโต#ญี่ปุ่น #ที่เที่ยวญี่ปุ่น #ที่เที่ยวเกียวโต #คันไซ #ที่เที่ยวคันไซ #ญี่ปุ่นหน้าฝนสุดฟิน #นอนบ้านชาวประมงครั้งแรก


 

 
Verified by MonsterInsights