NAGARAGAWA RAILWAY รถไฟญี่ปุ่น . . . ขบวนท่องเที่ยว

“Nagaragawa Railway” หรือเรียกว่า “รถไฟสายนาการะกาวะ”

เป็นรถไฟที่วิ่งไปสู่งเมืองกุโจ โดยตัวขบวนรถไฟจะสีแดง สวยเด่นมากๆ

ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly
ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyภายในจะเป็นไม้ เกาะอี้ไม้ มีทั้งแบบนั่งเป็นคู่ นั่งกับเพื่อน 4 คน หรือจะนั่งเป็นบาร์หันหน้าเข้าหาหน้าต่างเพื่อชมวิวสองข้างทาง และบอกเลยว่าวิวข้างทางฟินสุด เราจะได้ชมวิวแม่น้ำนะกะระกะวะ ชมวิถีชีวิต บ้านเรือนของคนแถวนั้น ชมต้นไม้ ทุ่งนา เขียวสวยมาก ช่วงแอดไปเป็นช่วงฤดูฝนพอดี และนอกเหนือจากความสวยงามของรถไฟ วิวอันสุดฟินแล้ว ระหว่างการเดินทางจะมีอาหารชุดเบนโตะ ของคาวของหวาน ให้เรากินไปด้วยชมวิวไปอีกด้วย เรียกว่าทั้งท้องและก็อิ่มใจที่ได้มองวิวสวยๆ ถือว่าเป็นอีกการเที่ยวและพักผ่อนที่ฟินสุดๆ ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวญี่ปุ่น ภูมิภาคชูบุ เมืองกิฟุ ก็มาลองนั่งกันได้นะครับ 🙂ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtofly ญี่ปุ่น, ภูมิภาคชูบุ, รีวิวญี่ปุ่น, กิฟุ, มิเอะ, ไอจิ, ญี่ปุ่นหน้าฝน, เที่ยวญี่ปุ่น, นาโกย่า, Chubu, Mie, MonetsPond, Japan, UnseenJapan, Review, Gifu, GifuPrefecture , MiePrefecture, AichiPrefecture, JNTOThailand, visitjapanth, ThailionAir, ไทยไลอ้อนแอร์ , Freedomtoflyรถไฟขบวนท่องเที่ยว Nagara no.1 เปิดให้บริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จากสถานี Mino-Ota(ออก 10.45) ถึงสถานี Gujo -Hachiman(12.16) รถไฟมี 2 ประเภท Lunch plan 12000 เยน (รวมบริการอาหาร, 2 days pass) มีกำหนดที่นั่ง มี 25 ที่นั่ง (ต้องจองล่วงหน้า) View plan รถไฟธรรมดา 500 เยน(ไม่มีบริการอาหาร) ไม่กำหนดที่นั่ง มี 38 ที่นั่ง

? ดูรายละเอียดรถไฟเพิ่มเติม : http://www.nagatetsu.co.jp/enjoy/SpecialTrainNagara.html

?? สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อยากรู้สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมากขึ้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.jnto.or.th/ (JNTO THAILAND) ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากการ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan
…………………………………………
? รีวิว “Chubu” 15 จุดเช็คอิน…ญี่ปุ่นหน้าฝน : http://paikondieow.com/chubu-rainy-season/


รีวิวบนแฟนเพจ : NAGARAGAWA RAILWAY รถไฟญี่ปุ่น . . . ขบวนท่องเที่ยว


#ญี่ปุ่น #ภูมิภาคชูบุ #รีวิวญี่ปุ่น #กิฟุ #มิเอะ #ไอจิ #ญี่ปุ่นหน้าฝน #เที่ยวญี่ปุ่น #นาโกย่า #Chubu #Mie #MonetsPond #Japan #UnseenJapan #Review #Gifu #GifuPrefecture #MiePrefecture #AichiPrefecture #JNTOThailand #visitjapanth #ThailionAir #ไทยไลอ้อนแอร์ #Freedomtofly

Verified by MonsterInsights