ทะเลหมอก “ภูทอก”

เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ “เชียงคาน” กับการมาชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” เป็นภูเขาเล็กๆ ที่ไม่สูงมากแต่สามารถชมความสวยงามของทะเลหมอกได้ โดยเราเดินทางไปจอดรถ ในที่จอดรถด้านล่าง แล้วจะมีรถสองแถวของชาวบ้านพาขึ้นไปด้านบน ค่ารถไป – กลับ คนละ 25 บาท ด้านบนเป็นลานไม่กว้างมาก แต่สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบ 360 องศาเลยทีเดียว ใครกำลังหาสถานที่ดูทะเลหมอกที่เดินทางไม่ลำบากมาก แนะนำที่นี่เลย

Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง Chiangkhan ,Loei ,PhuThok ,เชียงคาน ,เลย ,ที่เที่ยวเชียงคาน ,ที่เที่ยวเลย ,คิดถึงจังเลย ,หลงรักเลย ,ภูทอก ,ถนนคนเดินเชียงคาน ,ริมโขง

? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : ภูทอก ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
+ เปิด – ปิด : เปิดทุกวัน


รีวิวบนแฟนเพจ : ทะเลหมอก “ภูทอก”


Verified by MonsterInsights