สถานีรถไฟกัปปะ Tanushimaru Station

#ญี่ปุ่นมีสถานีรถไฟแบบนี้ด้วย Tanushimaru Station สถานีที่คนรักกัปปะต้องห้ามพลาด ด้วยตัวอาคารที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ มีความคล้าย “กัปปะ” ภูติแห่งสายน้ำ ซึ่งเป็นมาสคอตประจำเมืองคุรุเมะ ตรงชานชลามีรูปปั้นกัปปะตัวใหญ่เหมือนรอรถไฟเป็นเพื่อนผู้คนที่เดินทางไปมาด้วยรถไฟ JR น่ารักมากๆ

กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan

นอกจากนี้ภายในสถานียังมี Kapateria Cafe เป็นคาเฟ่เล็กๆ ให้เรานั่งกิน นั่งดื่มรองท้องระหว่างรอรถไฟ ภายในคาเฟ่ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกัปปะทั้งหมด ทั้งเมนู กัปปะราเมน ของที่ระลึก ฟิกเกอร์กัปปะ และเมนูไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลย คือ กัปปะมาการอง เป็นเมนูที่เป็นรูปหน้ากัปปะ น่ารักมากๆ เลย

กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapanกัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapanกัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapanกัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapanกัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan กัปปะ, สถานีกัปปะ, คุรุเมะ, ขับรถเที่ยวคิวชู2022, คิวชู, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, ไปกันเจแปน, TanushimaruStation, KapateriaCafe, Kurume, Fukuoka , kyushu, Japan, ReviewJapan

เป็นอีกหนึ่งพิกัดเที่ยว #ฟุกุโอกะ สำหรับสาวกกัปปะต้องห้ามพลาด แวะไปถ่ายรูป แวะไปชิมมาการองกันได้
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : https://kapateria.com/
+ ที่ตั้ง : 1015-2 Tanushimarumachi Tanushimaru, Kurume, Fukuoka 839-1233 ญี่ปุ่น
+ คาเฟ่เปิด – ปิด : 10.00 – 17.00 น.

#กัปปะ #สถานีกัปปะ #คุรุเมะ #ขับรถเที่ยวคิวชู2022 #คิวชู #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ไปกันเจแปน #TanushimaruStation #KapateriaCafe #Kurume #Fukuoka #kyushu #Japan #ReviewJapan

Verified by MonsterInsights