5 จุดเช็คอิน “นนทบุรี” กิน เที่ยว | จบวันเดียว

ทริปนี้พาเที่ยว จังหวัด “นนทบุรี” จังหวัดเชื่อมต่อที่ใกล้กับกรุงเทพฯมากๆ ในเวลา 1 วัน แบบไม่ต้องนอนค้าง ที่ได้ทั้งพักผ่อนนั่งชิลล์ ได้สาระความรู้ แล้วยังรูปสวยๆ ในแต่ละจุดแต่ละสถานที่กลับบ้านอีกด้วย มาดูกันว่ามีที่ไหนน่าสนใจกันบ้าง
เริ่มต้นทริปกับการเพิ่มความรู้กันที่ จุดแรก


1. EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป ทริปนี้เรามาเพิ่มรอยหยักของสมอง หาสาระความรู้ และความสนุกไปพร้อมๆ กันที่ EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
นิทรรศการไฟฟ้า มีนิทรรศการ 2 ส่วน คือนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการถาวร และที่นี่ยังมีมาสคอตประจำศูนย์ น้อง Power กับน้อง Happy น่ารักมากๆ  นิทรรศการหมุนเวียน ในตอนนี้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริปส่วนนิทรรศการถาวรจะมี 7 โซน
? โซนที่ 1 : จุดประกาย
เป็นจุดลงทะเบียนและรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ RFID เพื่อนำไปเล่นกิจกรรมต่างๆ ในโซนอื่นๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถเลือก AVATAR ของเรา AVATAR จะเป็นตัวละครในการเข้าไปเล่นกิจกรรมต่างๆ สะสมคะแนนของเราEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป? โซน 2 : จากแสงแรกสู่แสงนิรันดร์
ห้องนี้จะเป็นภาพยนตร์ 4D แค่ก้าวเข้าไปในห้องเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงาน เมื่อเราก้าวเดินจะมีคลื่นน้ำปรากฎ เราจะสนุกไปกับอนิเมชั่น “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในโลกของเราตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต การเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานมากขึ้นEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป? โซน 3 : คืนสู่สมดุล
ห้องนี้เราจะได้สัมผัสถึงความสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ของการอยู่ร่วมกันในอนาคต เราได้ทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยมือของเราเองที่ต้นไม้ผลิตพลังงาน ที่สามารถแปลงพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นอีกกิจกรรมที่สนุก และถ้าในอนาคตเป็นแบบนี้จริงนำมาให้ในชีวิตประจำวันได้ก็คงดีมากเลย และส่วนจัดแสดงการปลูกพืชในอนาคตที่มีพื้นที่จำกัด
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป? โซน 4 : สายนํ้าแห่งความภูมิใจ
ห้องนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะ เกี่ยวกับการดูแลป่าต้นนํ้า และผู้คนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ปลายนํ้าที่กรุงเทพมหานคร และโครงการต่างๆ ที่กฟผ. สนับสนุนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมโซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต
ห้องนี้เป็นห้องที่สนุกที่สุด น่าสนใจสุด และได้ความรู้สุดบอกเลย เป็นเกมส์ให้เล่นพร้อมกับให้ความรู้ควบคู่กันไป ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า และสำรวจพื้นที่โดยหุ่นยนต์ การวางโครงข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง แต่ละกิจกรรม แต่ละเกมส์สนุกและน่าสนใจมากๆ
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
? โซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต
ห้องนี้เป็นห้องที่สนุกที่สุด น่าสนใจสุด และได้ความรู้สุดบอกเลย เป็นเกมส์ให้เล่นพร้อมกับให้ความรู้ควบคู่กันไป ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า และสำรวจพื้นที่โดยหุ่นยนต์ การวางโครงข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง แต่ละกิจกรรม แต่ละเกมส์สนุกและน่าสนใจมากๆ
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
? โซน 6 : โลกที่ยั่งยืน
ห้องนี้จะเป็นการสํารวจโลกพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านลูกโลก SPHERE ที่รวบรวมประเทศโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านพลังงาน และการส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศอาเซียน และยังมีเกมส์ให้เล่นโดยเรารับบทเป็นผู้ควบคุมกําลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อเลือกเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใครชอบการแข่งขันต้องไม่พลาดเกมส์นี้
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
?โซน 7 : แสงนิรันดร์
ห้องนี้เป็นจุดสุดท้าย เป็นจุดที่ประมวลผลการเรียนรู้ที่บันทึกไว้ในสายรัดข้อมือ ในแต่ละกิจกรรมต่างๆ มาตลอด สร้าง “แสงแห่งสุขนิรันดร์” แล้วทำการส่งข้อมูลการประมวลผลให้กับเราทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
⏰ รอบการเข้าชม
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.
รอบที่ 4️ เวลา 13.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 14.30 น.

? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
+ เว็บไซต์ : www.egat.co.th/learningcenter
+ ที่ตั้ง : 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/pXTVTReGJ9L2
+ เปิด – ปิด : 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)+ โทร : 02-436-8952
+ เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

? การเดินทาง
– เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง สาย 50 (ธรรมดาและปรับอากาศ.) และสาย 179
(ธรรมดา) จุดจอดรถอยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง
– เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือพระราม 7 เดินเท้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
สํานักงานกลาง ระยะทาง 50 เมตร


2. พนา คาเฟ่


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
“พนา คาเฟ่” หรือ “พนาศรม รีสอร์ท” เป็นรีสอร์ทที่มีทั้งที่พักและคาเฟ่อยู่ด้วยกัน แลัวยังเปิดพื้นที่ให้คนมาขายของ เป็นสถานที่บรรยากาศดี โอบล้อมไปด้วยนาข้าวและนาบัว ไฮไลท์ของที่นี่คือ บ้านทรงไทยอายุกว่า 100 ปีและบึงบัว ที่นั่งมีให้เลือกหลายโซน แต่ละโซนบรรยากาศดี ลมพัดเย็นสบาย เหมาะกับการมานั่งชิลล์ของแท้ ภายในพื่นที่มีร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปิ้ง เมี่ยงคำ ผัดไทย น้ำส้มคั้น ไอศกรีมกะทิ และข้าวแกง ให้เลือกชิมกัน ที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะอีกแล้วครับ
…………………………………………
พนาคาเฟ่ เปิด พุธ-อาทิตย์
– วันพุธ – ศุกร์ มีร้านกาแฟ และร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย
– เสาร์ – อาทิตย์ มีร้านกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย เมี่ยงคำ ร้านขนมจีนคุณยาย หมูสะเต๊ะผัดไทโบราณ ไอติมข้าวเหนียวมะม่วง และน้ำสมุนไพร
…………………………………………
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : พนา PANA Cafe&Bistro at Panasom Resort
+ เว็บไซต์ : www.panasom-resort.com
+ ที่ตั้ง : 80 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/9kDjdpLHixN2
+ เปิด – ปิด : 09.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


 3. ชมเฌย


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
ร้านกาแฟ แนวสตูดิโอย้อนยุคในคอนเซ็ปต์ยุค 70s-80s ที่เป็นเหมือนการจำลองเมืองเล็กขึ้นมา มีทั้งร้านค้า ปั๊มน้ำมัน โรงหนังเก่าแก่ สถานีรถไฟ บ้านเรือนริมคลอง รวมถึงของสะสมเก่าๆหาดูยาก ที่จัดเรียงไว้อย่างสวยงาม การแต่งใช้โทนสีพาสเทล น่ารักสดใส ถ่ายรูปตรงไหนก็สวย ถ่ายรูปเพลินๆ เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องมาก ใครสนใจตามรอยละคร ต้องมาที่นี่เลย
…………………………………………
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ชมเฌย
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/PeuxSQA5Bd72
+ ที่ตั้ง : หมู่ 4 ซอยกำนันทินกร ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
+ เวลาเปิด-ปิด : ปิดวันจันทร์
วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-17.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.30 น.
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริปEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


4. ธรรมชาติโอชา


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
ร้านนั่งชิลล์ จิบกาแฟ ห้อยขาชมวิว ดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารและธรรมชาติ เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางสวนต้นไม้เขียวชอุ่ม มีบึงบัวที่มีสะพานไม้ทอดยาวไปอีกฝั่ง มีโซนที่นั่งชิล ให้เลือกทั้งแบบ Indoor ในห้องแอร์และ Outdoor แบบริมขอบสระ และในสวน อาหารเป็นอาหารสไตล์อาหารไทย มีคาเฟ่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม เค้กและขนมหวาน มองไปทางไหนก็เขียวชอุ่ม ร่มรื่นสบายตา แถมมุมถ่ายรูปเพียบ
…………………………………………
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ธรรมชาติโอชา – Thammachadocha
+ ที่ตั้ง : ซอยวัดศรีประวัติ ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/YjZzjnw3NHq
+ เปิด – ปิด : 11.00 – 23.00 น. (หยุดวันจันทร์)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


5. Arelomdee Cafe’ อาลมดี คาเฟ่


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
คาเฟ่ริมน้ำ บรรยากาศดี มีเรือหางยาวเป็บพร็อพแล่นไปมา ที่นั่งมีให้เลือกหลายโต๊ะ มี 2 โซน ห้องแอร์กับโอเพ่นแอร์ ตกแต่งร้าน สไตล์ Industrial loft ดิบๆ ด้วยเหล็ก ไม้ อิฐและปูน เป็นร้านคาเฟ่เท่ห์ๆ เมนูมีให้เลือกหลากหลายทั้งเครื่องดื่ม ของหวาน และอาหารทานเล่นสไตล์ฟิวชั่น บรรยากาศดี มีดนตรีสดให้ฟัง แต่ละเมนูตกแต่งน่ารัก น่ากินมากบอกเลย
…………………………………………
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : Arelomdee Cafe’ อาลมดี คาเฟ่
+ ที่ตั้ง : 10/64 หมู่3 ซอยวัดชลอ ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/uioxBhAEE7m
+ เปิด – ปิด : 11.00 – 21.00 น. (หยุดวันอังคาร)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


เป็นการเที่ยวที่ได้ทั้ง พักผ่อน นั่งชิลล์ กินข้าว กินขนม ได้ความรู้ ความสนุกในทริปเดียวจบ ครบ แถมแต่ละจุด มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ ใครจะรู้ว่าไป EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ก็สามารถได้รูปถ่ายชิคๆ กลับมาได้ด้วย และช่วงปิดเทอมแบบนี้สามารถพาน้องๆ ไปเที่ยวชมกันได้ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้น้องได้ร่วมกิจกรรม ได้ทำกันเยอะมาก สามารถติดตามกิจกรรมต่างได้ที่  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง​ เลย


รีวิวบนเพจ : 5 จุดเช็คอิน “นนทบุรี” กิน เที่ยว | จบวันเดียว


#EGATLearningCenter #EGAT #Nonthaburi #OneDayTrip #กฟผ #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #นนทบุรี #จุดเช็คอินนนทบุรี #พนาคาเฟ่ #ชมเฌย #ธรรมชาติโอชา #อาลมดีคาเฟ่ #วันเดย์ทริป

Verified by MonsterInsights