รวมพิกัดไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ 8 วัน ที่จังหวัดเดียวนครพนม สายมูห้ามพลาด!!!

ต้อนรับสัปดาห์แห่งเทศกาลสงกรานต์
#นครพนม จังหวัดเดียวเที่ยวครบ 8 พระธาตุ 8 วันเกิด
ที่บอกเลยว่าสายมูต้องห้ามพลาด ตามไปไหว้ขอพรกัน
.
? มาดูกันว่า แต่ละพระธาตุ จะอยู่ที่ไหน มีวันอะไรบ้าง

 


1. พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์


พระธาตุพนม หรือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม อยู่ใน อ.ธาตุพนม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ แล้วพระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอก(ปีลิง) อีกด้วย
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง
ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุพนม :ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มะหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ
– คำไหว้ยอด : สุวัณณะระขะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
– บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์ (พระปางถวายเนตร) : อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ (6 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/fwkrDF7yJ8Zbas9RA
+ เปิด – ปิด : 05.00–20.00 น


2. พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันจันทร์


อีกหนึ่งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของนครพนม พระธาตุเรณูนคร อยู่ใน วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร ลักษณะองค์พระธาตุจะมีความคล้ายพระธาตุพนม เนื่องจากจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่ขนาดเล็กกว่าภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน สิ่งของมีค่า เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ :ปุริมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
ทักขิณายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถ เรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
ปัจฉิมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถ เรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
อุตตะรายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถ เรนะ จะ ฐาปิตัง เจติยัง สิระสา นะมามิ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
– บทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์ (พระปางห้ามญาติ) : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา (15 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดพระธาตุเรณู ถ. แก้วโกมล ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/Ghc9HYDaQeP8mtdM7
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น.


3. พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคาร


พระธาตุศรีคุณ อยู่ในวัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ จากประเทศอินเดีย ส่วนบนขององค์พระธาตุ มีลักษณะและลวดลายคล้ายพระธาตุพนม ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เป็นทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยรูปเทวดาและต้นไม้ ยอดประดับด้วยฉัตรทอง เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ได้รับเกียรติยศ ศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง ประสบแต่ความสำเร็จและมีชัยชนะในชีวิต
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 4 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ทุติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ตะติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
นะพุธ โมพุท พุทพุท ธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม
– บทสวดบูชาพระประจำวันอังคาร (พระปางไสยาสน์) : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (8 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดพระธาตุศรีคุณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/xFXUZaDaSdgrLPCD8
+ เปิด – ปิด : 07.00 -19.00 น


4. พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพุธกลางวัน


องค์พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม อยู่ในวัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร และพระอนุรุทธเถระ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานพระพุทธไชยสิทธิ์ แล้วยังมีหอพระพุทธรูปปางห้ามญาติ แกะสลักจากไม้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ประสบแต่ชัยชนะในชีวิต และหน้าที่การงานก้าวหน้า มีความเฉลียวฉลาด มีศิลปะในการพูด รอบคอบในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ค้าขายคล่อง กำไรดี
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : อิมัสมิง เจติเย สะราชินิยา ภูมิพะละมะหาราเชนะ ฐะปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุญจะ อัญญาโกณทัญญะ สารีปุตตะ โมคคัลลานะ มหากัจจายะนะ อานันทะ อะนุรุทธะ ระโสสัตเถรานัง โฆสปัญญัตเถเรนะ ฐะปิตานิ อัฏฐีนิ จะ สิระสา นะมามิ
– บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ กลางวัน (พระปางอุ้มบาตร) : ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท (17 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดพระธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps :https://goo.gl/maps/mDqKH8KzrVwuP8gK7
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น.


5. พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพุธกลางคืน


องค์พระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม เป็นหนึ่งในพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุพนม อยู่ในวัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปีภายในด้านประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีห้องโถงกลางองค์พระธาตุประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปทรงเครื่อง เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีความก้าวหน้าในการงานและการค้า มีโชคลาภมีความสุขความเจริญ เป็นที่รักของคนรอบข้าง
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : นะวาหัง ปะระมะสารีริกะธาตุโย มรุกขะนะคะระวะหะเย มหาธาตุเจติยัคเค ปะติฏฐิตา สิระสา นะมามิ
– บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ กลางคืน (พระปางป่าเลไลยก์) : คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ (12 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดมรุกขนคร ถ. ชยางกูร ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/WTyhuVmP9sbRn82AA
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น.


6.พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดี


อีกหนึ่งพระธาตุที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนม อยู่ในวัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง และพระพุทธรูปโบราณจำนวนมาก เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และทุกๆ สิ่งที่หวัง และตั้งใจ
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : ชัมพุเขตตะคาเม ฐิเต อิมัสสะมิง อารามะเขตเต เทวะระตะนะโมลีดิ ราชะทินนะ นามะเกนะ กันโตภาสะมะหาเถเรนะ สัทธิง เถรานุเถเรหิ อิมัสสะมิง พุทธะปะระสิทธิเจติเย อานีตัง ฐาปิตัง จตุททะสะ พุทธะธาดุญจะ อะระหันตะธาตุญจะ จะตุสังเวชะนียะมัตติกัญจะ สิระสา เม นะมานิ สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
– บทสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี (พระปางสมาธิ) : ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (19 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/RrTXgpH6wetQuXLY8
+ เปิด – ปิด : 06.00 – 22.00 น.


7. พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันศุกร์


อีกหนึ่งพระธาตุที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนม อยู่ในวัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ภายในพระธาตุ บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และพระพุทธรูป รวมถึงของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้ เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ เจริญรุ่งเรืองเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : ปุริมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธสารีริกธาตุง สิรสา นมามิ
ทักขิณายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธสารีริกธาตุง สิรสา นมานิ
ปัจฉิมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธสารีริกธาตุง สิรสา นมานิ
อุตตรายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง พุทธสารีริกธาตุง สิรสา นมานิ
-บทสวดบูชาพระประจำวันศุกร์ (พระปางรำพึง) : วา โธ โน อะ มะ มะ วา (21 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดพระธาตุท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/vivKL1ZhLEHbcxAN6
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น

 


8. พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันเสาร์


อีกหนึ่งพระธาตุที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนม อยู่ในวัดมหาธาตุ อ.เมือง ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวาย เชื่อกันว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้เสริมบุญบารมี มีอำนาจวาสนา และมีสุขภาพแข็งแรง
.
– สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีม่วง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม
– ตั้งนะโม (3จบ)
– คำนมัสการพระธาตุ : อุกาสะ อุกาสะ อิมัสมิงอาวาเม พะนะมะ คะราจาริเยนะ ฐาปิตัง อะระหันตะสารีริกะธาตุญจะ พุทธะสารีริกะธาตุญจะ อะหัง วันทามิ สัพทา
– บทสวดบูชาพระประจำวันเสาร์ (พระปางนาคปรก) : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ (10 จบ)
.
? รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : วัดมหาธาตุ ซ.อนุศาตร์ประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/sNDKqNn7C5ojkKWP7
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 18.00 น.


รีวิวบนแฟนเพจ : รวมพิกัดไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ 8 วัน ที่จังหวัดเดียวนครพนม สายมูห้ามพลาด!!!


 

Verified by MonsterInsights