พาน้อง (ไดโนเสาร์) เที่ยวเชียงใหม่

คนบ้าอะไรพาปาท่องโก๋เที่ยว55+ #ไดโนเสาร์ตัวเดียวเที่ยวทั้งอำเภอเป็นครั้งแรกที่ซื้อปาท่องโก๋แล้วกินไม่ลง ปาท่องโก๋อะไร น่ารักโคตรๆ น้องเป็นปาท่องโก๋ “ไดโนเสาร์” ที่แอดซื้อมาจาก ร้านปาท่องโก๋ “โกเหน่ง” ร้านปาท่องโก๋ชื่อดังของเชียงใหม่ ที่คิวยาวมากๆ ร้านอยู่หลังตลาดวโรรส (กาดหลวง) ราคาน้อง ตัวละ 30 บาท SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง น้องน่ารักจนกินไม่ลง เลยคิดเล่นๆ ว่าไหนๆ ก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้ว เอาน้องไปเที่ยวถ่ายรูปด้วยดีกว่า ไปดูกันว่าจะพาน้องไปที่ไหนบ้าง แล้วน้องจะยังอยู่กับเราตลอดมั้ย น้องจะบูด น้องจะเสียมั้ย55+ SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง SONYThailand, SONYRX100MarkVI, โซนี่, Drivemate, รถเช่า, เช่ารถ, ปาท่องโก๋โกเหน่ง, ปาท่องโก๋, ที่เที่ยวเชียงใหม่, ที่พักเชียงใหม่, ทางเดินลอยฟ้า, Canopywalkway, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แคคตัส, ม่อนแจ่ม, ดอกเวอร์บีน่า, บ้านธารกล่อม, บ้านต้นไม้แม่แมะ, เชียงดาว, ป่าสนแม่แตง สำหรับทริปนี้ ทุกรูปรูปน้องถูกถ่ายด้วยล้อง SONY RX100 Mark VI ขายของหน่อย เป็นกล้องตัวเล็กๆ แต่คุณภาพไม่เล็กเลย พกง่าย สะดวก ถ่ายได้ไว ซูมก็ได้ไกล น้ำหนักเบา สรุปว่าแอดชอบ หลังจากได้ลองใช้555+ ใครสนใจก็ไปหาดู ไปลองเล่นกันได้ตามร้านขายนะครับ หรือดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ Sony Digital Camera Thailand

? : น้องไดโนเสาร์มาจากร้าน ปาท่องโก๋ “โกเหน่ง”
? : กล้องที่ใช้ถ่ายน้อง SONY RX100 Mark VI
? : รถที่ขับพาน้องเที่ยว เช่าจาก Drivemate


รีวิวบนแฟนเพจ : พาน้อง(ไดโนเสาร์) เที่ยวเชียงใหม่


#SONYThailand #SONYRX100MarkVI #โซนี่ #Drivemate #รถเช่า#เช่ารถ #ปาท่องโก๋โกเหน่ง #ปาท่องโก๋ #ที่เที่ยวเชียงใหม่ #ที่พักเชียงใหม่ #ทางเดินลอยฟ้า #Canopywalkway #สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #แคคตัส #ม่อนแจ่ม #ดอกเวอร์บีน่า #บ้านธารกล่อม#บ้านต้นไม้แม่แมะ #เชียงดาว #ป่าสนแม่แตง

Verified by MonsterInsights