อุโบสถเงินหลังแรกของโลก | วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

อีกหนึ่งในวัดสวยของของเชียงใหม่ที่ต้องมาวัดอยู่ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ แบบไม่ต้องขับรถไปไกล ไฮไลท์ของวัดนี้คือเป็น “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” ที่สร้างจากแรงพลังศรัทธาของชาวบ้าน ของชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินท้องถิ่นวัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemateวัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemateตัวอุโบสถสร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก ทั้งภายในและภายนอก เป็นอุโบสถทรงล้านนาที่มีความละเอียดงดงามของลวดลาย เป็นศิลปะแบบนูนต่ำ ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน “พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ)” อุโบสถเงินแห่งนี้ผู้หญิงห้ามเข้า ตามความเชื่อของล้านนา แต่ผู้หญิงสามารถเดินชมชมความงามพระอุโบสถเงิน หรือถ่ายรูปด้านนอกได้ ห้ามเหยียบเข้าไปที่พื้นสีฟ้าก็พอ เป็นอีกวัดที่มีความสวยงามมาก ใครไปเชียงใหม่ ไม่ควรพลาดไปชมความสวยงาม “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” กันได้ครับวัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate  วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate วัดศรีสุพรรณ, เชียงใหม่, อุโบสถเงิน, อุโบสถเงินหลังแรกของโลก, วัดสวย, จุดเช็คอินเชียงใหม่, วัดสวยเชียงใหม่, วัดสวยเมืองไทย, เช่ารถ, SilverTemple, WatSrisuphan, ChiangMai, Thailand, Drivemate

คำแนะนำ : ภายในอุโบสถ #ห้ามผู้หญิงเข้า ตามความเชื่อของล้านนา แต่สามารถเดินชม ถ่ายรูป บริเวณด้านนอกได้
.
?#รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ที่ตั้ง : 100 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/hYiZNebfPErBPCGN7
.
? #รถเช่า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เราเลือกเช่า รถขับ โดยเราใช้บริการของ Drivemate เปิดแอพเลือกรถแล้วจอง รับรถ – คืนรถ ที่สนามบินได้เลย ดูรายละเอียด : www.drivemate.asia


รีวิวบนแฟนเพจ : อุโบสถเงินหลังแรกของโลก | วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่


#วัดศรีสุพรรณ #เชียงใหม่ #อุโบสถเงิน #อุโบสถเงินหลังแรกของโลก #วัดสวย #จุดเช็คอินเชียงใหม่ #วัดสวยเชียงใหม่ #วัดสวยเมืองไทย #เช่ารถ #SilverTemple #WatSrisuphan #ChiangMai #Thailand #Drivemate

Verified by MonsterInsights