5 จุดเช็คอิน “นนทบุรี” กิน เที่ยว | จบวันเดียว

5 จุดเช็คอิน “นนทบุรี” กิน เที่ยว | จบวันเดียว

ทริปนี้พาเที่ยว จังหวัด “นนทบุรี” จังหวัดเชื่อมต่อที่ใกล้กับกรุงเทพฯมากๆ ในเวลา 1 วัน แบบไม่ต้องนอนค้าง ที่ได้ทั้งพักผ่อนนั่งชิลล์ ได้สาระความรู้ แล้วยังรูปสวยๆ ในแต่ละจุดแต่ละสถานที่กลับบ้านอีกด้วย มาดูกันว่ามีที่ไหนน่าสนใจกันบ้าง
เริ่มต้นทริปกับการเพิ่มความรู้กันที่ จุดแรก


1. EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป ทริปนี้เรามาเพิ่มรอยหยักของสมอง หาสาระความรู้ และความสนุกไปพร้อมๆ กันที่ EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
นิทรรศการไฟฟ้า มีนิทรรศการ 2 ส่วน คือนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการถาวร และที่นี่ยังมีมาสคอตประจำศูนย์ น้อง Power กับน้อง Happy น่ารักมากๆ  นิทรรศการหมุนเวียน ในตอนนี้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริปส่วนนิทรรศการถาวรจะมี 7 โซน
📌 โซนที่ 1 : จุดประกาย
เป็นจุดลงทะเบียนและรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ RFID เพื่อนำไปเล่นกิจกรรมต่างๆ ในโซนอื่นๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถเลือก AVATAR ของเรา AVATAR จะเป็นตัวละครในการเข้าไปเล่นกิจกรรมต่างๆ สะสมคะแนนของเราEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป📌 โซน 2 : จากแสงแรกสู่แสงนิรันดร์
ห้องนี้จะเป็นภาพยนตร์ 4D แค่ก้าวเข้าไปในห้องเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงาน เมื่อเราก้าวเดินจะมีคลื่นน้ำปรากฎ เราจะสนุกไปกับอนิเมชั่น “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในโลกของเราตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต การเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานมากขึ้นEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป📌 โซน 3 : คืนสู่สมดุล
ห้องนี้เราจะได้สัมผัสถึงความสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ของการอยู่ร่วมกันในอนาคต เราได้ทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยมือของเราเองที่ต้นไม้ผลิตพลังงาน ที่สามารถแปลงพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นอีกกิจกรรมที่สนุก และถ้าในอนาคตเป็นแบบนี้จริงนำมาให้ในชีวิตประจำวันได้ก็คงดีมากเลย และส่วนจัดแสดงการปลูกพืชในอนาคตที่มีพื้นที่จำกัด
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป📌 โซน 4 : สายนํ้าแห่งความภูมิใจ
ห้องนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะ เกี่ยวกับการดูแลป่าต้นนํ้า และผู้คนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ปลายนํ้าที่กรุงเทพมหานคร และโครงการต่างๆ ที่กฟผ. สนับสนุนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อมโซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต
ห้องนี้เป็นห้องที่สนุกที่สุด น่าสนใจสุด และได้ความรู้สุดบอกเลย เป็นเกมส์ให้เล่นพร้อมกับให้ความรู้ควบคู่กันไป ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า และสำรวจพื้นที่โดยหุ่นยนต์ การวางโครงข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง แต่ละกิจกรรม แต่ละเกมส์สนุกและน่าสนใจมากๆ
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
📌 โซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต
ห้องนี้เป็นห้องที่สนุกที่สุด น่าสนใจสุด และได้ความรู้สุดบอกเลย เป็นเกมส์ให้เล่นพร้อมกับให้ความรู้ควบคู่กันไป ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า และสำรวจพื้นที่โดยหุ่นยนต์ การวางโครงข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง แต่ละกิจกรรม แต่ละเกมส์สนุกและน่าสนใจมากๆ
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
📌 โซน 6 : โลกที่ยั่งยืน
ห้องนี้จะเป็นการสํารวจโลกพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านลูกโลก SPHERE ที่รวบรวมประเทศโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านพลังงาน และการส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศอาเซียน และยังมีเกมส์ให้เล่นโดยเรารับบทเป็นผู้ควบคุมกําลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อเลือกเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ใครชอบการแข่งขันต้องไม่พลาดเกมส์นี้
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
📌โซน 7 : แสงนิรันดร์
ห้องนี้เป็นจุดสุดท้าย เป็นจุดที่ประมวลผลการเรียนรู้ที่บันทึกไว้ในสายรัดข้อมือ ในแต่ละกิจกรรมต่างๆ มาตลอด สร้าง “แสงแห่งสุขนิรันดร์” แล้วทำการส่งข้อมูลการประมวลผลให้กับเราทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
⏰ รอบการเข้าชม
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.
รอบที่ 4️ เวลา 13.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 14.30 น.

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
+ เว็บไซต์ : www.egat.co.th/learningcenter
+ ที่ตั้ง : 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/pXTVTReGJ9L2
+ เปิด – ปิด : 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)+ โทร : 02-436-8952
+ เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

🚕 การเดินทาง
– เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง สาย 50 (ธรรมดาและปรับอากาศ.) และสาย 179
(ธรรมดา) จุดจอดรถอยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง
– เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือพระราม 7 เดินเท้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
สํานักงานกลาง ระยะทาง 50 เมตร


2. พนา คาเฟ่


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
“พนา คาเฟ่” หรือ “พนาศรม รีสอร์ท” เป็นรีสอร์ทที่มีทั้งที่พักและคาเฟ่อยู่ด้วยกัน แลัวยังเปิดพื้นที่ให้คนมาขายของ เป็นสถานที่บรรยากาศดี โอบล้อมไปด้วยนาข้าวและนาบัว ไฮไลท์ของที่นี่คือ บ้านทรงไทยอายุกว่า 100 ปีและบึงบัว ที่นั่งมีให้เลือกหลายโซน แต่ละโซนบรรยากาศดี ลมพัดเย็นสบาย เหมาะกับการมานั่งชิลล์ของแท้ ภายในพื่นที่มีร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปิ้ง เมี่ยงคำ ผัดไทย น้ำส้มคั้น ไอศกรีมกะทิ และข้าวแกง ให้เลือกชิมกัน ที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะอีกแล้วครับ
…………………………………………
พนาคาเฟ่ เปิด พุธ-อาทิตย์
– วันพุธ – ศุกร์ มีร้านกาแฟ และร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย
– เสาร์ – อาทิตย์ มีร้านกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย เมี่ยงคำ ร้านขนมจีนคุณยาย หมูสะเต๊ะผัดไทโบราณ ไอติมข้าวเหนียวมะม่วง และน้ำสมุนไพร
…………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : พนา PANA Cafe&Bistro at Panasom Resort
+ เว็บไซต์ : www.panasom-resort.com
+ ที่ตั้ง : 80 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/9kDjdpLHixN2
+ เปิด – ปิด : 09.30 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


 3. ชมเฌย


Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
ร้านกาแฟ แนวสตูดิโอย้อนยุคในคอนเซ็ปต์ยุค 70s-80s ที่เป็นเหมือนการจำลองเมืองเล็กขึ้นมา มีทั้งร้านค้า ปั๊มน้ำมัน โรงหนังเก่าแก่ สถานีรถไฟ บ้านเรือนริมคลอง รวมถึงของสะสมเก่าๆหาดูยาก ที่จัดเรียงไว้อย่างสวยงาม การแต่งใช้โทนสีพาสเทล น่ารักสดใส ถ่ายรูปตรงไหนก็สวย ถ่ายรูปเพลินๆ เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องมาก ใครสนใจตามรอยละคร ต้องมาที่นี่เลย
…………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ชมเฌย
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/PeuxSQA5Bd72
+ ที่ตั้ง : หมู่ 4 ซอยกำนันทินกร ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
+ เวลาเปิด-ปิด : ปิดวันจันทร์
วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-17.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.30 น.
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริปEGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


4. ธรรมชาติโอชา


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
ร้านนั่งชิลล์ จิบกาแฟ ห้อยขาชมวิว ดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารและธรรมชาติ เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางสวนต้นไม้เขียวชอุ่ม มีบึงบัวที่มีสะพานไม้ทอดยาวไปอีกฝั่ง มีโซนที่นั่งชิล ให้เลือกทั้งแบบ Indoor ในห้องแอร์และ Outdoor แบบริมขอบสระ และในสวน อาหารเป็นอาหารสไตล์อาหารไทย มีคาเฟ่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม เค้กและขนมหวาน มองไปทางไหนก็เขียวชอุ่ม ร่มรื่นสบายตา แถมมุมถ่ายรูปเพียบ
…………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : ธรรมชาติโอชา – Thammachadocha
+ ที่ตั้ง : ซอยวัดศรีประวัติ ถนนกาญจนาภิเษก นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/YjZzjnw3NHq
+ เปิด – ปิด : 11.00 – 23.00 น. (หยุดวันจันทร์)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


5. Arelomdee Cafe’ อาลมดี คาเฟ่


EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป
คาเฟ่ริมน้ำ บรรยากาศดี มีเรือหางยาวเป็บพร็อพแล่นไปมา ที่นั่งมีให้เลือกหลายโต๊ะ มี 2 โซน ห้องแอร์กับโอเพ่นแอร์ ตกแต่งร้าน สไตล์ Industrial loft ดิบๆ ด้วยเหล็ก ไม้ อิฐและปูน เป็นร้านคาเฟ่เท่ห์ๆ เมนูมีให้เลือกหลากหลายทั้งเครื่องดื่ม ของหวาน และอาหารทานเล่นสไตล์ฟิวชั่น บรรยากาศดี มีดนตรีสดให้ฟัง แต่ละเมนูตกแต่งน่ารัก น่ากินมากบอกเลย
…………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : Arelomdee Cafe’ อาลมดี คาเฟ่
+ ที่ตั้ง : 10/64 หมู่3 ซอยวัดชลอ ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/uioxBhAEE7m
+ เปิด – ปิด : 11.00 – 21.00 น. (หยุดวันอังคาร)
EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป EGATLearningCenter, EGAT, Nonthaburi, OneDayTrip, กฟผ, ศูนย์การเรียนรู้กฟผ, นนทบุรี, จุดเช็คอินนนทบุรี, พนาคาเฟ่, ชมเฌย, ธรรมชาติโอชา, อาลมดีคาเฟ่, วันเดย์ทริป


เป็นการเที่ยวที่ได้ทั้ง พักผ่อน นั่งชิลล์ กินข้าว กินขนม ได้ความรู้ ความสนุกในทริปเดียวจบ ครบ แถมแต่ละจุด มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ ใครจะรู้ว่าไป EGAT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ก็สามารถได้รูปถ่ายชิคๆ กลับมาได้ด้วย และช่วงปิดเทอมแบบนี้สามารถพาน้องๆ ไปเที่ยวชมกันได้ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้น้องได้ร่วมกิจกรรม ได้ทำกันเยอะมาก สามารถติดตามกิจกรรมต่างได้ที่  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง​ เลย


รีวิวบนเพจ : 5 จุดเช็คอิน “นนทบุรี” กิน เที่ยว | จบวันเดียว


#EGATLearningCenter #EGAT #Nonthaburi #OneDayTrip #กฟผ #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #นนทบุรี #จุดเช็คอินนนทบุรี #พนาคาเฟ่ #ชมเฌย #ธรรมชาติโอชา #อาลมดีคาเฟ่ #วันเดย์ทริป

ทริปนี้พาเที่ยว จังหวัด “นนทบุรี” จังหวัดเชื่อมต่อที่ใกล้กับกรุงเทพฯ…

Read More Read More

ทะเลภูเก็ต กับ 7 จุดเช็คอิน | ไม่หนีร้อน…ก็หนีรัก

ทะเลภูเก็ต กับ 7 จุดเช็คอิน | ไม่หนีร้อน…ก็หนีรัก

ใคร ๆ ก็ชอบพูดกันว่าคนมาทะเล ถ้าไม่หนีร้อน ก็หนีรัก … แต่สำหรับทริป “ภูเก็ต” ของแอดครั้งนี้ ถึงไม่หนีรักก็มาพักร่างแบบชิล ๆ สบาย ๆ สไตล์คนร่างกายต้องการปะทะทะเล ขอบอกเลยว่าทริปนี้คุ้มมากเพราะแอดจะพาไปตะลอนเที่ยวภูเก็ตแบบครบทุกฟีล ลงเรือ เที่ยวเกาะ ชิมของอร่อย เช็คอินคาเฟ่คูล ๆ มาครบหมด คือทริปนี้คุ้มมากพูดเลย#ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ตทริปนี้เราลงใต้ไปภูเก็ตกันด้วยสายการบิน Thai Vietjet ที่นอกจากจะเดินทางสะดวกสบายแล้ว ใครที่สนใจอยากจะซื้อทัวร์ One day trip เที่ยวเกาะพีพีก็สามารถซื้อได้บนเครื่องเลย บนเครื่องมีโบรชัวร์วางอยู่หน้าที่นั่ง ถ้าเราสนใจก็สามารถเรียกซื้อทัวร์จากแอร์โฮสเตสได้เลย … ความดีงามของการซื้อทัวร์จากบนเครื่องก็คือ พอเราซื้อเสร็จแล้วเราก็สามารถจอง แล้วก็คอนเฟิร์มวันเวลาที่เราจะไปเที่ยวได้เลย โดยที่ถ้าเราซื้อทัวร์และคอนเฟิร์มแล้วจะสามารถเดินทางได้ในวันถัดมาเลย หรือว่าจะซื้อเก็บไว้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปก็ได้นะครับ แพ็คเกจ one day trip ซื้อง่าย จ่ายคุ้ม บนเครื่องเวียตเจ็ท แบบนี้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดู กันได้ที่ http://bit.ly/2H2Z7UC#ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต ถึงภูเก็ตพอดี Let’s go to the sea กันเลย!!!


1. The Feelsion Cafe  – เดอะฟีลฉัน


#ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ตฟีลฉันคาเฟ่ คาเฟ่สุดเก๋แต่งตามใจ “ฟีลฉัน” ตั้งอยู่ทางไปสะพานหิน อยู่ด้านหลังร้านนายเหมือง หรือผับ H2o เก่า จุดสังเกตสำหรับคนที่นึกไม่ออกจริง ๆ คือ ห้องสมุดชุมชนครับ อยู่แถวนั้นเลยคนละฝั่งกันเลยไปทางสะพานหินนิดนึงก็จะเจอร้านนายเหมืองด้านหน้า เลี้ยวเข้าไปซอยเล็ก ๆ ข้าง ๆได้เลยจะเจอฟีลฉันคาเฟ่  ที่นี่เกิดขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายรูปจริง ๆ ครับ มุมเก๋ ๆ เยอะมาก คือถ่ายรูปได้ทุกมุมอ่ะ นั่งตรงไหนก็ถ่ายรูปได้อยู่ได้เพลิน ๆ เลย อาหารกับเครื่องดื่มก็รสชาติใช้ได้เลยล่ะครับ

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/thefeelsioncafe
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/uNbKpuT4yHJ2
+ ที่ตั้ง : 445/1 ถนน ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก็ต
+ เวลาเปิด-ปิด : 10.30 – 24.00 น. (ปิดทุกวันพุธ)#ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต #ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี #ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต


2. คาเฟ่ Three Monkeys Restaurant


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต

ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติ 360 องศา ที่คาเฟ่ Three Monkeys Restaurant ที่ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเจอแต่ต้นไม้เต็มไปหมด ให้ความรู้สึกเหมือนกับเรานั่งอยู่บนต้นไม้แล้วมองลงมาเห็นวิวทุกทิศทาง ทั้งวิวภูเขา หรือวิวตัวเมืองภูเก็ต บรรยากาศภายในจะตกแต่งสไตล์บาหลี ทรอปปิคอล โมเดิร์น ซึ่งดูลงตัวเข้ากันได้ดีกับธรรมชาติ ต้นไม้สีเขียวที่ล้อมรอบ … บรรยากาศที่นั่งมีหลากหลายมุมพักผ่อน จะนั่ง หรือเอนหลังสบาย ๆ ก็ได้ แต่บอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าไปช้าอาจจะไม่มีที่นั่งก็ได้นะ เพราะที่นี่คนแน่นสุด ๆ โดยเฉพาะช่วงเที่ยง – บ่าย ถ้าเน้นถ่ายรูป ไม่วุ่นวาย แนะนำช่วง 9 โมงเช้า

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/threemonkeysphuket
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/BAhKhJjVytQ2
+ ที่ตั้ง : 105 หมู่ 4 ถ.เหมืองเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต
+ เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 22.00 น.
ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต


3. หาดนุ้ย


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตหาดนุ้ย เป็นอ่าวเล็ก ๆ อยู่ทางทิศเหนือของแหลมพรมเทพ เดินทางถึงกันได้ในเวลาเพียงประมาณ 10 นาที หาดนุ้ยไม่ใช่หาดที่เป็นที่นิยมในการทำกิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ แต่เป็นหาดที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศที่ต้องการความเงียบสงบ บริเวณหาดจะมีแนวชายหาด ไม่ยาวมาก แต่ว่าหาดสวยมีเม็ดทรายค่อนข้างละเอียด ใครที่อยากเข้ามาชมหาดสวย ๆ คนไม่พลุกพล่านแนะนำที่นี่เลยครับค่าเดินทางไปกลับ คนละ100 บาท ส่วนใครที่อยากถ่ายรูปและนั่งชิงช้า เสียค่าเข้าคนละ 300 บาท ครับ

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/99XLYEDpAHL2ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต


4. ทัวร์เกาะ พีพี


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตกินอาหารเช้ากันให้เต็มที่แล้วเตรียมออกเดินทางไปเกาะพีพีกัน … สำหรับทัวร์เกาะ พีพี จะมีรถรับส่ง จากที่พัก หรือสนามบินฟรีครับ เราเรียกรถตู้มารับเราที่โรงแรมเพื่อไปส่งที่ท่าเรือThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตใช้เวลานั่งเรือประมาณ 2 ชั่วโมง เรือที่เราจะนั่งไปเกาะเป็นเรือขนาดใหญ่ มีดาดฟ้า มีท้องเรือ พื้นที่เยอะทำให้เราไม่อึดอัด แถมในเรือยังมีของขายเพียบ ถ้าหิวก็สามารถหาซื้อของกินได้ครับThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตระหว่างทางก็จะมีการแวะให้ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ เช่น ถ้ำไวกิ้ง อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา (แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละวันเวลา)ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต นั่งเรือมาซักพักพอใกล้เกาะ เราต้องเปลี่ยนไปนั่งเรือเล็กเข้าเกาะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ในทริปนี้ก็คือการกินบุฟเฟ่ต์มื้อเที่ยงบนเกาะ คือจะบอกว่ามันได้ฟิลมากThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตส่วนใครที่อยากดูปลาและปะการัง เค้าก็มีบริการเรื่องหางยาวพร้อมอุปกรณ์หน้ากาก ชูชีพ ฟรีด้วยนะครับ ส่วนใครที่มาทะเลแต่ไม่อยากเปียกก็สามารถเดินถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ ที่นี่ได้ ถ่ายมุมไหนก็สวย สีน้ำทะเลคือดีมากจริง ๆThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต


5. สตรีทอาร์ต ภูเก็ต


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ตมาภูเก็ตทั้งทีสายสตรีทต้องไม่พลาดมาเดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินตรงสตรีทอาร์ตเก๋ๆ ในเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย มีการผสมผสานระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรมผ่านการกินการอยู่ งานอาร์ตดี ๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันและแรงบันดาลใจของนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนท้องถนนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองเก่าภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งสีสันที่ต้องห้ามพลาด ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปเช็คอินแปลว่ามาไม่ถึงนะครับ

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/Fm6JJxUzHjM2ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต


6. ร้าน หมี่สะปำ คุณยายเจียร


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต
เติมพลังกันก่อนไปเที่ยวด้วยเมนูเด็ดกับร้านดังที่ถ้ามาภูเก็ตต้องห้ามพลาด “หมี่สะปำ คุณยายเจียร” ร้านเก่าแก่อยู่คู่ภูเก็ตมามากกว่า 50 ปี จุดเด่นอยู่ที่หมี่ฮกเกี้ยนแสนอร่อย เส้นหมี่สีเหลือง ๆ หนานุ่มเคี้ยวแล้วความอร่อยชุ่มฉ่ำมาก นอกจากเมนูหมีสะปำที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้ว ที่ร้านยังมีเมนูของน่ากินอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น โอ่ต้าว , เต้าหู้ทอด , ล้อบะ , ลูกชิ้นปลาลวกจิ้ม ฯลฯ … อิ่มอร่อยหลากหลายรสชาติที่ทุกคนจะต้องติดใจ ใครที่อยากตามมาชิมของอร่อยที่ร้านนี้ ร้านอยู่ตรงถนนเทพกระษัตรี ขาออกจากตัวเมือง หาไม่ยากครับ

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/meesapam
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/nR3QzGQTe3K2
+ ที่ตั้ง : 56/8 หมู่1 บ้านสะปำ ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ภูเก็ต
+ เวลาเปิด-ปิด : 09.00 -15.30 น.ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต


7. Deevana Patong Resort & Spa


ThaiVietjet, ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป, ไทยเวียตเจ็ท, ทัวร์เกาะพีพี, ภูเก็ต, ร้านน่านั่ง, ที่เที่ยวภูเก็ต, จุดเช็คอินภูเก็ต
คืนนี้เราพักกันที่ Deevana Patong Resort & Spa บรรยากาศที่พักดีมาก ล้อมรอบด้วยสวนหย่อมเขตร้อนและมีห้องพักพร้อมวิวสวนหย่อมหรือวิวสระว่ายน้ำ และที่พักมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปาด้วย คือเลอค่ามาก เดินทางมาเหนื่อย ๆ เจอที่พักแบบนี้ ขอพักผ่อนทำสปา ชาร์ตพลังซักหน่อย พรุ่งนี้ลงเรือไปเกาะกัน

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/DeevanaPatongResortSpa
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/uvD5QLXyHUy
+ ที่ตั้ง : 43/2 ถนน 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต


ทริปเดียว กิน เที่ยว นั่งชิล แถม One day trip กับเกาะสวย น้ำทะเลใสแจ๋วแบบนี้ ใครคิดจะมาภูเก็ตไม่ควรพลาดเลย ใครที่กำลังแพลนกันอยู่ก็แนะนำให้ One Day Trip Package แบบที่แอดซื้อเลยครับ ซื้อง่ายบนเครื่องบินสายการบิน Thai Vietjet ถูกและคุ้มมาก ราคาขาย 1,300 บาท เด็ก 1,000 บาท แค่นี้ก็เที่ยวเกาะพีพีให้ฉ่ำใจได้แล้วล่ะ แล้วจะรออะไร ไปเที่ยวกันครับ 🙂

#ThaiVietjet #ไทยเวียตเจ็ทวันเดย์ทริป #ไทยเวียตเจ็ท #ทัวร์เกาะพีพี#ภูเก็ต #ร้านน่านั่ง #ที่เที่ยวภูเก็ต #จุดเช็คอินภูเก็ต

 

รีวิวบนเพจ : ทะเลภูเก็ต กับ 7 จุดเช็คอิน | ไม่หนีร้อน…ก็หนีรัก

ใคร ๆ ก็ชอบพูดกันว่าคนมาทะเล ถ้าไม่หนีร้อน ก็หนีรัก … แต่สำหรับทริป &#8220…

Read More Read More

15 จุดเช็คอิน “Nha Trang” | “ญาจาง” เวียดนามใต้เที่ยวไม่กี่วันกับเงินไม่กี่พัน

15 จุดเช็คอิน “Nha Trang” | “ญาจาง” เวียดนามใต้เที่ยวไม่กี่วันกับเงินไม่กี่พัน

“เวียดนาม” อีกครั้ง ครั้งนี้เราไปกันที่ “เวียดนามใต้” กันบ้าง กับ  “Nha Trang” (ญาจางหรือนาตรัง) เมืองติดทะเล ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล มีชายหาดที่ยาวมาก นักท่องเที่ยวเยอะ ทั้งฝรั่ง จีน และเกาหลี เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากทั้งทางธรรมชาติ วัด โบสถ์ สวนสนุก ตลาดและคาเฟ่ และล่าสุด “AirAsia.” กำลังเปิดเส้นทางบินตรง ดอนเมือง – ญาจาง(คัมรัญ) บินตรง 4 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ (จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์) วันละ 2 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาไป FD646 DMK – CXR 08:15 – 10:00 น. เที่ยวบินขากลับ FD647 CXR – DMK 10:30 – 12:15 น.  ระยะเวลาในการบิน 1.45 ชั่วโมง เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้  เริ่มบิน  1 พฤษภาคม 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : AirAsia.  สะดวกรวดเร็วแถมที่เที่ยวเยอะขนาดนี้ มาดูกันว่าเวลา 3 วัน 2 คืน ไปเที่ยวไหนได้บ้าง

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

#วันที่1

 


ลงเครื่องที่สนามบินคัมรัญ(Cam Ranh) ซื้อซิมการ์ด160,000(DVN) (ประมาณ 221 บาท) ใช้งานได้ 7 วัน จากนั้นเราเรียก Grab Taxi จากสนามบินไป Novotel Nha Trang ที่พักคืนแรกของเราเพื่อไปฝากกระเป๋าก่อนไปที่จุดหมายแรก Vinpearl Land

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จากสนามบินคัมรัญ (Cam Ranh) ไป Novotel Nha Trang ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าแท็กซี่ ประมาณ 492,000(DVN) (ประมาณ 677 บาท) ราคา ค่าสนามบินแล้ว 10,000(DVN) (ประมาณ 14 บาท)


1. Vinpearl Land


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

เป็นสวนสนุกที่เรานั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลไป ข้ามไปเป็นเหมือนเกาะแห่งสวนสนุกเลย มีทั้งเครื่องเล่น อควาเรียม สวนสัตว์ สวนน้ำ สวนดอกไม้ ในที่เดียว แบบที่มาที่นี่ที่เดียวจบ แถมมีที่พักแบบค้างคืนอีกด้วย เราซื้อตั๋วแบบไปกลับคนละ 880,000 (DVN) (ประมาณ 1,211 บาท) รวมทุกอย่างแล้ว แล้วตอนขึ้นกระเช้าได้วอชเชอร์ คนละ 50,000 (DVN) (ประมาณ 69 บาท) สามารถเอาไปแลกซื้อข้าว ซื้อน้ำ ซื้อขนม ในสวนสนุกได้ เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ ได้รับความนิยมมากๆ ก็คือ รถไฟเหาะ ที่สไลด์ลงมาจากภูเขาสูง ยาวมากๆ เป็นรถไฟเหาะที่มองเห็นวิวทะเล และเมือง “Nha Trang” (ญาจาง) เลย ช่วงเย็นพอเปิดไฟแล้วสวยขึ้นไปอีก สำหรับใครมาที่ “Nha Trang” (ญาจาง) ต้องไม่พลาดที่นี่ Vinpearl Land อยู่ได้ทั้งวันแถมราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆ
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Novotel Nha Trang ไปลง Vinpearl Land ค่าแท็กซี่ ประมาณ 80,000(DVN) (ประมาณ 110 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/QAySEPfK45s
+ ค่าเข้าคนละ 880,000 (DVN) (ประมาณ 1,211 บาท)

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


2. สตรีทฟู้ด อาหารทะเลสดๆ


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

ขากลับจาก Vinpearl Land เราผ่านร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งเรียงรายอยู่ริม 2 ทาง เราลงเดินหาข้าวกินกัน ช่วงกลางคืนที่ Nha Trang (ญาจาง) จะคึกคัก เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล ใครชอบอาหารทะเล มาที่นี่ฟิน พูดเลย และชิม Banh mi แซนด์วิชเวียดนาม อาหารโลคอลอร่อยสมคำล่ำลือ
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เราเรียก Grab Taxi จาก Vinpearl Land ไป Novotel Nha Trang ค่าแท็กซี่ ประมาณ 104,000(DVN) (ประมาณ 143 บาท) แต่ลงก่อนเดินไปหาร้านกินข้าว

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


3. Nha Trang Beach


ชายหาดที่สวย น้ำใสมาก หาดขาวยาวสุดตา หาดบริเวณนี้เป็นเขตอุทยานเลยไม่มีหาบเร่ แผงลอยมาวางขาย มีแต่นักท่องเที่ยวมานอนอาบแดด เล่นน้ำกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย

………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
ข้ามถนนจาก ที่พัก หน้า Novotel Nha Trang ถึงหาดเลย

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/oB7JqvkNLx52

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกAirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกAirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


4. Novotel Nha Trang


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

ที่พักคืนแรกของเรา เป็นที่พักมองเห็นวิวทะเล Nha Trang (ญาจาง) เลย ที่พักวิวดีมาก บรรยากาศดี ข้ามถนนแล้วเดินถึงชายหาดได้เลย ห้องพักราคาประมาณ 3,739 บาท พักได้ 3 คนรวมอาหารเช้า ตื่นเช้ามามองเห็นวิวทะเลจากห้องพักเลย Nha Trang Beach เป็นหาดที่สวย น้ำใสมาก หาดบริเวณนี้เป็นเขตอุทยานเลยไม่มีหาบเร่ แผงลอยมาวางขาย มีแต่นักท่องเที่ยวมานอนอาบแดด เล่นน้ำกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย ภายในห้องพัก มี เตียงเดี่ยว 3 เตียง ระเบียงและ อ่างแช่น้ำ ห้องกว้าง อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ครบครันเลย
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จากร้านแถวร้านที่เรากินข้าวไป Novotel Nha Trang ค่าแท็กซี่ ประมาณ 73,000(DVN) (ประมาณ 100 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/NovotelNhatrang
+ เว็บไซต์ : www.novotelnhatrang.com
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/QqcCyuTs3972

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


#วันที่2

5. Po Nagar Cham Towers


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

Po Nagar Cham Towers หรือ ปราสาทโพนคร หรือ วัดโป
ปราสาทขอมโบราณ ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเมือง Nha Trang (ญาจาง) เป็นอีกสถานที่ ที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว การเข้าไปภายในตัวปราสาทต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ราคาค่าเข้าชมคนละ 22,000 (DVN) (ประมาณ 30 บาท)
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Novotel Nha Trang ไปลง Po Nagar Cham Towers ค่าแท็กซี่ ประมาณ 69,000(DVN) (ประมาณ 95 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/ddiyNwz5Qi42
+ เปิด – ปิด : 06.00 – 18.00 น.

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


6. Long Son Pagoda & White Buddha


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

เป็นวัดสไตล์จีน มีองค์พระพุทธเจ้าโกตา พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา เราเดินขึ้นบันไดด้านข้างวัดขึ้นไปที่องค์พระ จากบริเวณองค์พระด้านบนสามารถมองเห็นวิวเมือง Nha Trang (ญาจาง) ได้เกือบรอบทิศเลย
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Po Nagar Cham Towers ไป Long Son Pagoda & White Buddha ค่าแท็กซี่ ประมาณ 43,000(DVN) (ประมาณ 59 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/kEZ77zkCRwA2
+ เปิด – ปิด : 08.00 – 17.00 น.

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


7. Jungle Coffee Nha Trang


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

คาเฟ่บรรยากาศดี สไตล์ป่าๆ ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ บรรยากาศดี เมนูตกแต่งน่ารัก น่ากิน เหมาะกับการมานั่งชิลล์มากๆ เห็นมีนักท่องเที่ยวมานั่งอ่านหนังสือ ทำงานกันชิลล์มาก ที่สำคัญมุมถ่ายรูปเพียบ
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Long Son Pagoda & White Buddha ไป Jungle Coffee Nha Trang ค่าแท็กซี่ ประมาณ 50,000(DVN) (ประมาณ 69 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/junglecoffeenhatrang
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/JYPUZ82PibC2
+ เปิด – ปิด : 06.00 – 22.30 น.

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


8.  ร้าน Cuon Papa’s


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

อาหารแบบโลคอล สไตล์แหนมเนือง เป็นร้านที่เป็นโต๊ะนั่งกิน และแบบโต๊ะญี่ปุ่น เป็นร้านที่เจอโดยบังเอิญมากตอนกำลังเดินหาคาเฟ่ เลยได้แวะชิมก่อน น้ำจิ้มจะเป็นแนวโลคอลมาก แนวกะปิๆ กินกับแหนมเนือง อารมณ์เหมือนกินปอเปี๊ยะสด
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เดินจาก Jungle Coffee Nha Trang ได้เลย ประมาณ 40 เมตร

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/MMx3ngyeiBB2

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


9. Christ the King CathedralNui Church


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

เป็นโบสถ์คริสต์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา กลางใจเมืองบริเวณวงเวียน Ngã Sáu Nha Trang เลย เปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆ มีค่าเข้าชมคนละ 50,000(DVN) (ประมาณ 69 บาท) เป็นตั๋วเขียนมือ มีคนยืนตรวจตั๋วบริเวณทางเข้า เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมาก สามารถเข้าไปบริเวณด้านในโบสถ์ได้จากประตูด้านข้าง การเข้าไปภายในโบสถ์ต้องแต่งกายสุภาพและสำรวม เป็นอีกจุดเช็คอินห้มพลาดของ Nha Trang (ญาจาง) เลย
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Jungle Coffee Nha Trang ไป Christ the King CathedralNui Church ค่าแท็กซี่ ประมาณ 25,000(DVN) (ประมาณ 35 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/7cswXDwpkJA2
+ เปิด – ปิด : 08.00 -11.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.
+ ค่าเข้าชมคนละ 50,000(DVN) (ประมาณ 69 บาท)

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกAirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


10. Rain Forest Cafe


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

คาเฟ่ที่ตกแต่งร้านด้วยต้นไม้เขียว อารมณ์เหมือนอยู่ในป่าฝน ร้านเป็นไม้ต่อเป็นชั้นๆ และมีที่นั่งให้เลือกเยอะ หลายแบบ ทั้งโต๊ะ บาร์ โซฟา ชิงช้า นั่งพื้น หรือจะเป็นเปลก็ได้ ร้านบรรยากาศดี เข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่น สำหรับเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ใครสายคาเฟ่ควรมา ที่นี่เรียกว่าเป็นคาเฟ่สุดฮิปและได้รับความนิยมมากๆ เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดที่ใครมา Nha Trang (ญาจาง) แล้วต้องมาที่นี่
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Christ the King CathedralNui Church ไป Rain Forest café ค่าแท็กซี่ ประมาณ 25,000(DVN) (ประมาณ 35 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แฟนเพจ : www.facebook.com/rainforestnt
+ เว็บไซต์ : www.rainforestnt.com
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/sK4XPzLDsvx
+ เปิด – ปิด : 07.00 – 22.00 น.

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


11. ตลาดโลคอล


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

เป็นตลาดที่ชาวเมือง Nha Trang (ญาจาง) นำสินค้ามาวางขาย ตลาดไม่ใหญ่มาก ประมาณ 1 บล็อก 1 ช่วงถนน ชาวเมืองจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการซื้อของ ไม่ค่อยเดิน ขับรถมาจอดซื้อแล้วก็ขับออกไป สินค้าส่วนใหญ่ ผัก ผลไม้ และของทะเล วางขายแบบแบกับดินเลย ที่สำคัญ ราคาถูกมาก มีของแปลกๆ มาวางขายเยอะมาก ทั้ง Lobster ปลาเก๋า หอย ปลานกแก้ว ม้าน้ำ (วันที่แอดมินไปเป็นช่วงเย็นวันเสาร์) เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ เราได้เรียนรู้ว่าตลาดสดที่บ้านเมืองของชาว Nha Trang (ญาจาง) เป็นแบบไหน มีอะไรขายบ้าง ค้าขายแบบไหน เป็นความ โลคอล ที่เจอโดยบังเอิญอีกแล้ว
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
ออกจาก Rainforest เลี้ยวซ้ายเดินตรงไป 1 บล็อก

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/5MizpxQbhsz

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


12. Banh Can 51 ร้านขนมครกเวียดนาม (Banh Khot)


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

ร้านขนมครกเวียดนาม (Banh Khot) Banh Khot ลักษณะคล้ายกับขนมครกในบ้านเรา แต่เป็นแป้งทอดที่มีท็อปปิ้งเป็นของคาว ทั้งหมู ไข่ เนื้อ ปลาหมึก กุ้ง และหอย กินกับซุปหมู พริกสด มะนาว และมะม่วงสับ ต้องกินรวมกัน ถ้ากินแยกกันรสชาติจะแปลก ซุปจะหวานๆ ใส่พริก บีบมะนาว ใส่มะม่วงแล้วใส่ Banh Khot กินรวมกัน ร้านนี้มีให้เลือก 7 หน้า จานละ 6 – 8 ชิ้น (แล้วแต่หน้าที่เลือก) แต่ถ้าใครเลือกไม่ได้ มีแบบรวมทุกหน้าไว้ให้ด้วยนะ เป็นอีก 1 ร้าน 1 อาหารโลคอลที่ได้ชิมกันโดยบังเอิญอีกแล้ว 555
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เดินจากตลาด กลับมาที่ Rainforest แล้วข้ามถนนเลี้ยว ขวา เดินตรงไป

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/RtVKy7b7vwo
+ เปิด – ปิด : 14.00 – 21.00 น.

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกAirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


13. กินกุ้งล็อบเตอร์ สตรีทฟู๊ด


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

จากร้าน Banh Can 51  เราเดินกลับไปที่ Novotel Nha Trang เพื่อรับกระเป๋าเปลี่ยนที่พักกัน ระหว่างทางมีร้านสตรีทฟู้ด อาหารทะเล วางขาย  Lobster ปูจักจั่น แบบแผงลอย ใส่หาบ ใส่หม้อตั้งเตาขายข้างทางริมฟุตบาท  ที่ Nha Trang (ญาจาง) เราจะเห็นร้านแบบนี้เยอะมาก เห็นตั้งแต่เมือวานแต่ไม่กล้าถามราคาเพราะเห็นว่าเป็น Lobster คิดว่าแพงแน่ แต่วันนี้ตัดสินใจถามเพราะความอยากรู้ ว่าขายข้างทางแบบนี้ราคาเท่าไหร่ ถามไปก็ตกใจ ที่ Nha Trang (ญาจาง) Lobster ราคาถูกมาก หลายร้านราคาเริ่มต้นที่ 100,000(DVN) (ประมาณ 138 บาท) ปูจักจั่นราคาเริ่มต้นที่10,000(DVN) (ประมาณ 14 บาท) ตัวที่เราสั่ง Lobster ตัวละ 150,000(DVN) (ประมาณ 207 บาท) ปูจักจั่น ตัวละ 50,000(DVN) (ประมาณ 69 บาท) สำหรับแอดมิน ถือว่าถูกมาก Lobster ตัวขนาดนี้ราคานี้ วิธีการทำเค้านึ่งสุกมาแล้วพอเราสั่งเค้าจะเอาไปอุ่นบนเตาไฟ แล้วราดซอสสูตรเฉพาะของแต่ละร้าน รสชาติจะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่จะติดหวาน จากนั้นเราเดินต่อไปรับกระเป๋า แล้วไปเช็คอินที่พักคืน ที่ 2 ของพวกเรา

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


14. Quán Nhậu Vĩa Hè-Nguyễn Thiện Thuật


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์โลคอลเวียดนาม ใกล้กับ Tabalo Hostel อาหารอร่อย ราคาถูก และดี ต้องร้านนี้ อาหารทะเลสดมาก ๆ คือเดินกลับที่พักเลยแวะกิน มันดีมาก เป็นอาหารที่รสชาติดีที่สุดของทริปนี้เลยก็ว่าได้
………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เดินจากที่พักTabalo Hostel ประมาณ 20 เมตร

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/bXWeA3F9AE62

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


15. Tabalo Hostel


AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก
ที่พักคืนที่ 2 คืนสุดท้ายของเราที่ Nha Trang (ญาจาง) หลังจากที่เรานอนหรูกันมาแล้ว คืนนี้เรานอน โฮสเทล กันบ้าง ที่พักอยู่ในซอยเล็กๆ ห้องพักน่ารัก ถูกใจมาก ราคาห้องพักก็น่ารักมาก 700,000(DVN) (ประมาณ 963 บาท) พักได้ 3 คน ภายในห้องพักมี 2 เตียง อยู่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องน้ำและพื้นที่สำหรับดูที่วี เข้าเช็คอิน แล้วชำระเงินค่าที่พักตอนเช็คเอาท์ ข้างโฮสเทลมีคาเฟ่ด้วยแต่วันที่เราไปร้านปิด พอดี ที่พักมีบริการเรียกรถไปส่งที่สนามบินคัมรัญ (Cam Ranh) ด้วย ค่าบริการแบบเหมา 3 คน 250,000(DVN) (ประมาณ 344 บาท) เป็นรถตู้ วันที่เรากลับไม่มีใครเราเลยเหมือนเหมารถตู้กลับกันเลย ทั้งคันมีผู้โดยสารแค่พวกเรา 3 คน ถ้าเรียก Grab Taxi ราคาประมาณ 460,000(DVN) (ประมาณ 633 บาท)

 

………………………………………………………..
🚕 การเดินทาง
เรียก Grab Taxi จาก Novotel Nha Trang ไป Tabalo Hostel ค่าแท็กซี่ ประมาณ 25,000(DVN) (ประมาณ 35 บาท)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/dQxJH2u8DQu

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูกAirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก

ใครอยากเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ต้องไปไกล ใช้เวลาไม่เยอะ 3 วัน 2 คืนก็เที่ยวได้ Nha Trang (ญาจาง) ประเทศเวียดนาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ความความน่าสนใจ มีที่เที่ยวครบ จบในทริปเดียวทั้งกิน ทั้งเที่ยวได้เลย แล้วยิ่งตอนนี้ AirAsia. เปิดเที่ยวบินตรงแล้ว ใช้เวลาบินไม่ถึง 2 ชั่วโมง แถมบินกับ AirAsia.สะดวก มีช่องทางการเช็คอินถึง 3 ช่องทางเลย จะเช็คอินที่เคาน์เตอร์ เช็คอินออนไลน์ กรือจะเช็คอินที่ตู้คีออส ก็สะดวกรวดเร็ว แถมที่เที่ยวน่าสนใจขนาดนี้ แล้วจะรออะไรละบินกันเลย 🙂


😲😲#ข้อควรรู้ก่อนไปเวียดนาม😲😲

– เวลาเท่ากันกับเวลาในประเทศไทย
– ภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาอังกฤษ กับ ภาษาเวียดนาม
– สกุลเงินเวียดนาม คือ ดองเวียดนาม (DVN) 0.0014 (DVN) ประมาณ 1 บาท(อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
– เราจะได้จับเงินล้านเมื่อไปเวียดนาม
– ไม่ต้องกรอกใบ ตม.
– การเดินทางให้รอดพ้นจากการโกง ให้เรียก Grab Taxi ทุกครั้ง
– ซิมการ์ดหากซื้อจากเมืองไทยต้องซื้อแพ็คเกจยุโรปถึงจะใช้งานได้ ราคาเริ่มต้นที่ 799 บาท
– ซิมการ์ดที่ เวียดนาม 160,000 DVN ราคาประมาณ 221 บาท
– ชาวเวียดนามบีบแตรเก่ง การขับรถที่เวียดนามการบีบแตรถือเป็นเรื่องปกติ **ไม่ลงมาต่อยกัน
– เวียดนามไฟแดงน้อยมาก ถึงแม้จะไม่มีไฟแดงการขับขี่ดูไม่เป็นระเบียบ แต่อุบัติเหตุน้อยมาก


💰💰#สรุปค่าใช้จ่าย💰💰
คร่าวๆ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ทริปนี้เราเดินทาง 3 คน ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าอาหาร หาร 3 ครับ
– ค่าซิมการ์ดคนละ160,000(DVN) (ประมาณ 221 บาท)
– ค่าที่พัก 4,702 บาท หาร 3 คนละประมาณ 1,568 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
– ค่ารถ 1,716 บาท หาร 3 คนละประมาณ 572 บาท (ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ไปของแต่ละบุคคล)
– ค่าอาหารรวมขนมและเครื่องดื่มตลอดทริป 5,232 บาท หาร 3 คนละประมาณ 1,744 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ค่าอาหารถ้าประหยัดลงอีก ค่าใช้จ่ายรวมต่อคนก็จะลดลงครับ)
– ค่าเข้าสวนสนุก Vinpearl Land คนละ 880,000 (DVN) (ประมาณ 1,211 บาท)
– ค่าเข้าชม Po Nagar Cham Towers คนละ 22,000 (DVN) (ประมาณ 30 บาท)
– ค่าเข้าชมโบสถ์ Christ the King CathedralNui Church คนละ 50,000(DVN) (ประมาณ 69 บาท)
***ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบหารกับเพื่อนแล้วคนละ 5,415 บาท***
**ไม่รวมค่าช้อปปิ้งและของฝากของแต่ละบุคคลครับ**

#AirAsia #AirAsiaTravels #ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย
#NhaTrang #Vietnam #Travel #Travelblogger #Bloggerreview#Review #VinpearlLand #NovotelNhaTrang #PoNagarChamTowers#LongSonPagoda #WhiteBuddha #JungleCoffeeNhaTrang#ChristtheKingCathedralNuiChurch #Rainforest #Lobster#TabaloHostel #ญาจาง #เวียดนาม #เวียดนามใต้

AirAsia, AirAsiaTravels, ไปญาจางไปกับแอร์เอเชีย, NhaTrang, Vietnam, VinpearlLand, NovotelNhaTrang, PoNagarChamTowers, LongSonPagoda , WhiteBuddha, JungleCoffeeNhaTrang, ChristtheKingCathedralNuiChurch, Rainforest, Lobster, TabaloHostel, ญาจาง, เวียดนาม, เวียดนามใต้, ที่เที่ยวญาจาง, ที่เที่ยวเวียดนาม, กุ้งล็อบเตอร์, สตรีทฟู๊ด, อาหารทะเลราคาถูก


แล้วมาเที่ยว Nha Trang (ญาจาง) เวียดนามใต้กันนะครับ 🙂

รีวิวบนเพจ : 15 จุดเช็คอิน “Nha Trang (ญาจาง)” เวียดนามใต้ เที่ยวไม่กี่วันกับเงินไม่กี่พัน

“เวียดนาม” อีกครั้ง ครั้งนี้เราไปกันที่ “เวียดนามใต้” กั…

Read More Read More

Deevana Patong Resort & Spa | ภูเก็ต

Deevana Patong Resort & Spa | ภูเก็ต

ใครกำลังมองหาที่พักภูเก็ต มาทางนี้ “Deevana Patong Resort & Spa” ที่พักบรรยากาศดี ล้อมรอบด้วยสวนหย่อมต้นไม้เขียวเยอะมาก เรียกว่าเป็นโรงแรมหนึ่งเลยที่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้ ทำให้เวลาเข้าแล้วทำให้รู้สึกสดชื่น มีมุมพักผ่อนใต้ต้นไม้ และจุดถ่ายรูปอีกหลายจุดด้วย ที่ Deevana Patong Resort & Spa เป็นโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากหาดป่าตอง ใครที่สนใจอยากพักที่นี่แล้วไปเที่ยวโซนป่าตอง ก็สามารถเดินทางได้ไม่ยากDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองที่โรงแรม Deevana Patong Resort & Spa มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 จุดเลย จุดแรกตั้อยู่กลางโรงแรมเลย สามารถมองเห็นได้จากห้องพัก และห้องอาหารDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง   สำหรับห้องพักที่นี่ มีห้องพักแบบ “Deluxe with Jacuzzi” ที่มีอ่างจากุซซี่ส่วนตัวให้เราเล่นน้ำเย็นชุ่มฉ่ำได้แบบสบาย ไม่ต้องไปแย่งกับใคร ห้องกว้าง เตียงใหญ่ และสามารถแช่อ่างจากุซซี่ได้ทั้งคืนเลยDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองห้องพักมีให้เลือกหลายแบบ มีหลายอาคาร จะพักคนเดียว พัก 2 คน หรือมาเป็นครอบครัว ที่นี่ก็มีให้เลือก การตกแต่งจะผสมผสานความเป็นไทยเอาไว้ เป็นที่พักที่บรรยากาศดี แถมมีสปาไว้บริการอีกด้วยDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองสำหรับใครที่อยากมาพักผ่อน ว่ายน้ำเงียบๆ ทางโรงแรมยังมีอีกสระน้ำที่เปิดบริการ ตรงโซนนี้มีทั้งบาร์ขายเครื่องดื่ม ฟิตเนส กิจกรรมต่างๆ และโซนพักผ่อน มุมถ่ายรูปอีกด้วยDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองในส่วนของห้องอาหาร บอกเลยว่าอาหารเช้าจัดเต็มมากๆ ให้เลือกเยอะมาก มีทั้งของคาวของหวานกินกันแบบไม่อั้น เรียกว่ากินกันไม่ครบเลย และโซนที่นั่งมีให้เลือกนั่งค่อนข้างเยอะDeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตอง DeevanaPatongResortSpa, DeevanaPatong, Deevana, Patong, DeluxewithJacuzzi, ป่าตอง, ภูเก็ต, ที่พักภูเก็ต, เที่ยวภูเก็ต, ที่พักป่าตองบอกเลยว่าใครที่กำลังจะมาพักผ่อน มาเที่ยวภูเก็ต ที่ Deevana Patong Resort & Spa เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดี มาพักที่เดียวครบ ได้ทั้งความสะดวกสบาย ความเป็นธรรมชาติ สงบร่มรื่น เป็นส่วนตัว หรือถ้าใครอยากสนุกสนาน ก็สามารถไปที่หาดป่าตองได้ เดินทางจากโรงแรมไม่ไกลเลย สำหรับใครที่สนใจมาพักก็ดูรายละเอียดได้เลย 🙂

📌 #รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : www.deevanapatong.com
+ แฟนเพจ : Deevana Patong Resort & Spa
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/uvD5QLXyHUy
+ ที่ตั้ง : 43/2 ถนน 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต


#DeevanaPatongResortSpa #DeevanaPatong #Deevana #Patong#DeluxewithJacuzzi #ป่าตอง #ภูเก็ต #ที่พักภูเก็ต #เที่ยวภูเก็ต #ที่พักป่าตอง

รีวิวบนเพจ : Deevana Patong Resort & Spa | ภูเก็ต

ใครกำลังมองหาที่พักภูเก็ต มาทางนี้ “Deevana Patong Resort & Spa”…

Read More Read More

ญี่ปุ่น…เที่ยวง่าย เที่ยวเองได้ TOKYO – FUJISAN – NIKKO (งบไม่เกิน 25,000 บาท/คน)

ญี่ปุ่น…เที่ยวง่าย เที่ยวเองได้ TOKYO – FUJISAN – NIKKO (งบไม่เกิน 25,000 บาท/คน)

มาแล้ว ทริปญี่ปุ่น ที่หลายคนรอคอย “ญี่ปุ่น…เที่ยวง่าย เที่ยวเองได้
TOKYO – FUJISAN – NIKKO (งบไม่เกิน 25,000 บาท/คน)
” แบบเต็มๆ
ใครกำลังจะไปญี่ปุ่นยังหาแพลนอยู่ สามารถเอาไปใช้ได้เลย 🙂


เป็นทริปสำหรับมือใหม่เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก เที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆ เที่ยวได้ด้วยตัวเอง งบไม่เกิน 25,000 บาท รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ค่าที่พัก อาหารตลอดทริป ค่าเดินทางตลอดทริป ค่าซิม ประกันเดินทาง ค่าฝากกระเป๋า
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ทริปนี้ของแอดมินเป็นทริปพาน้องๆ เที่ยว เป็นการเดินทางเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของน้องๆ และสำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรก สิ่งแรกที่นึกถึง น่าจะหนีไม่พ้น ภูเขาไฟ Fuji กับหิมะ ตะลุยย่านดังและกินของอร่อยๆ และนี่ก็คือจุดหมายหลักของทริป กับการพาน้องไปดูภูเข้าไฟ Fuji และสัมผัสหิมะครั้งแรก กับระยะเวลา 5 วัน 4 คืน มาดูกันว่าเส้นทางของเราจะเจอกับอะไร และสนุกแค่ไหน ตามมาเลย
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  เราเดินทางจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน NokScoot ไปลงสนามบินนาริตะ ขาไปเวลาดี ราคาตั๋วพอไหว ถ้ากดทันโปรต้นทุนของทริปก็จะถูกลง ช่วงโปรถูกสุดที่แอดมินเห็นคือ 1,999 บาท ถ้ารวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแล้ว ราคา 3,229 บาท เท่านั้น บินตรงจากสนามบินดอนเมืองบินตรงถึงสนามบินนาริตะเลย หลับสบายเพราะที่นั่งกว้าง ขนาดแอดขายาวๆ ยังสบาย55+ เราออกจากสนามบินดอนเมือง เวลาประมาณ 02:20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ10.25 น.

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


📌 #วันที่1


เรามุ่งตรงมาที่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon Temple) แต่แวะไปฝากกระเป๋าที่ EKIMISE (สถานี TOBU Asakusa) ค่าฝากกระเป๋าเริ่มต้นที่ ¥ 300 – 900 เป็นสถานที่ ที่มีช่องฝากกระเป๋าค่อนข้างเยอะ จากนั้นหาอะไรกินรองท้องกันก่อน ที่ร้าน Ichiran Ramen ราเมนข้อสอบ อยู่ใกล้กับตึกที่ฝากกระเป๋าเลย ใกล้ๆ กับ 7-11 จากนั้นเราไปที่จุดหมายปลายทางแรกกัน #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
การเดินทาง
ออกจากสนามบินนาริตะ ขึ้น Keisei Narita Skyaccess (ค่าตั๋วคนละ ¥1,290) ลงที่สถานี Asakusa ออกที่ทางออก A3 เลี้ยวขวา – ตรงไป – ข้ามถนน – ข้ามถนนทางซ้าย
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/ZgpKuL1uQk62


1. วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon Temple)


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เป็นจุดหมายแรกขอทริป เพื่อไหว้ขอพร ที่นี่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว มีโคมแดงขนาดใหญ่บริเวณประตูทางเข้า ถ้าใครมาโตเกียวแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าพลาด และบริเวณใกล้ๆ วัดจะเป็นตลาดเล็ก ที่มีทั้งของกินเล่น กินจริง และของฝากน่ารักๆ เพียบ
การเดินทาง
จากหน้าร้าน Ichiran Ramen เลี้ยวซ้าย – ตรงไป -เลี้ยวซ้าย – ข้ามถนน – ข้ามถนน- เลี้ยวซ้าย – เลี้ยวขวา-ตรงไป
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/eJo9FRdfSf32

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


2. Sumida Park Hydrangea Road


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง จากนั้นเราเดินต่อไปที่ Sumida Park Hydrangea Road เป็นจุดถ่ายรูป Tokyo Skytree กับแม่น้ำ Sumida ก่อนถึงจะมีร้านไอศกรีมชาเขียว ชาเขียวรสชาติเข้มข้น และอุ่นมาก555
การเดินทาง
จากวัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon Temple) เดินตรงไปเรื่อยๆ
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/vF7zuZ1goHN2

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


3. Akihabara


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ย่านอิเล็กทรอนิกส์อากิฮาบาระ ย่านช้อปปิ้งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เกม ของเล่น และการ์ตูน เป็นย่านที่มีของเล่นให้ไข(ตู้ไขของเล่น) เยอะมากๆ เดินเข้าเดินออกๆ กันสนุกสนานมากๆ ละลานตาไปหมด
การเดินทาง
เดินจาก Sumida Park Hydrangea Road ไปที่ Asakusa Station แล้วนั่ง Ginza Line ไปลง Suehirochō Station (ค่าตั๋วคนละ ¥170) แล้วเดินต่อ
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/T2NPgHt463v

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ไขตู้กันจนเหนื่อยต้องเติมพลังด้วยของอร่อยๆ กันที่ร้าน Isomaru Suisan


4. Isomaru Suisan (มันปูย่าง)


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ปิ้งย่างซีฟูีด สไตล์ญี่ปุ่น มันปูย่างต้องร้านนี้เลย อาหารมีให้เลือกหลากหลาย จะเน้นไปที่ อาหารทะเล อาหารทะเลสด อร่อย แถมเป็นร้านที่มีหลายสาขามาก และมาญี่ปุ่นกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ต้องมากินมันปูย่างร้านนี้เกือบทุกครั้ง
การเดินทาง
เป็นสาขาที่อยู่ที่ Akihabara เลย เดินไปก็ถึง
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/gTv7BNZCTVM2
#JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
กินอิ่มแล้วกลับไปเอากระเป๋าที่ EKIMISE (สถานี TOBU Asakusa) แล้วเข้าเช็คอินที่พัก คืนแรกเราพักที่ Hostel East57 Asakusabashi
การเดินทาง
นั่ง Ginza Line จาก Suehirochō Station ไปลงที่ Asakusa Station (ค่าตั๋วคนละ ¥170)


5. Hostel East57 Asakusabashi


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นโฮสเทล แบบห้องน้ำรวมแบบแยกชาย – หญิง จากที่พักไม่ไกลจากสถานีรถไฟ เราจองเป็นแบบ 1 ห้องมี 6 เตียงพอดี เตียงเป็นเตียงไม้ 2 ชั้นทั้ง 3 เตียง ภายในห้องมีพื้นที่ใช้สอย และชั้นวางของให้ ขนาดเตียงไม่เล็กหรือพอดีจนเกินไปสำหรับคนตัวไม่เล็กแบบแอดมิน นอนได้สบายมีที่เหลือ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ สะอาดดีมีข้าวของเครื่องใช้ให้ครบ (ราคาที่พักคืนละ ¥13,122 ไม่มีน้ำดื่มและอาหารเช้า)
*ราคาที่พักขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการจองและวันเดินทาง
การเดินทาง
จากEKIMISE (สถานี TOBU Asakusa) เดินกลับไปที่ Asakusa Station นั่งAsakusa Line ไปลงที่ Asakusabashi Station (ค่าตั๋วคนละ ¥180) แล้วเดิน
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/YnvVRVFrN242
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


📌 #วันที่2


วันนี้เราออกเดินทางไป Kawaguchiko เพื่อตามหา Fuji และนอนค้างที่ Kawaguchiko 1 คืน

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เราออกเดินทางแต่เช้าเพื่อเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่ HIKARI HOUSE (ฝากกระเป๋าได้ฟรี 1 คืน) เป็นที่พักคืนที่ 3 และคืนที่ 4 ของพวกเรา หลังจากกลับจาก Kawaguchiko (เราไปทั้งหมด 6 คนมีกระเป๋าไป 5 ใบ เลยให้ทุกคนแยกชุดที่จะใส่กลับจาก Kawaguchiko ออกมาแล้วรวมใส่กระเป๋าใบใหญ่ ไปแค่ใบเดียว เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและประหยัดค่าฝากกระเป๋าลง) ถ้าใครเดินทางออกไปค้างนอกโตเกียวแบบพวกเราแนะนำให้จองห้องพักที่เดียวกันเลย ทั้งคืน 1 คืนที่3 และ คืนที่4 เพื่อประหยัดค่าเดินทางและค่าฝากกระเป๋าลง แต่ถ้าใครอยากนอนหลายๆ ที่แบบพวกเรา อย่าลืมเรื่องการเดินทางกับกระเป๋าหรือเรื่องการฝากกระเป๋าด้วย (ส่วนใหญ่ล็อกเกอร์ไม่สามารถฝากข้ามคืนได้)
การเดินทาง
จาก Hostel East57 Asakusabashi เดินไปที่ Asakusabashi Station นั่ง Chuo-Sobu Line(Local)ไปลงที่ Ochanomizu Station เปลี่ยนสายเป็น Chuo Lineไปลงที่ Shinjuku Station เปลี่ยนสายเป็น Yamanote Line ไปลงที่ Shin-Okubo Station แล้วเดินจากสถานีไปที่พัก HIKARI HOUSE (ค่าตั๋วคนละ ¥220 )
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/nwM5fQRh4hJ2
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่ Shinjuku Station เพื่อซื้อตั๋วไป Kawaguchiko ที่ สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal)
การเดินทาง
จาก Yamanote Line ไปลงที่ Shin-Okubo Station ไปลงที่ Shinjuku Station (ค่าตั๋วคนละ ¥140) สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal) อยู่ตรงข้ามทางออกฝั่งทิศใต้ของสถานีรถไฟ Shinjuku เลย ขึ้นลิฟด้านหน้าถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal) ไปซื้อตั๋วที่ชั้น 4 รอขึ้นตามรอบ ตั๋วรถจะระบุรอบรถ และเลขที่นั่งเอาไว้
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/YhGByvdWk812

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


6. Kawaguchiko Station


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง ทะเลสาบ Kawaguchiko และเป็นอีกจุด อีกมุม สำหรับถ่ายรูปภูเขาไฟ Fuji เราฝากกระเป๋าไว้ที่นี่แล้ว หาอะไรรองท้องกันก่อนเดินทางต่อ
การเดินทาง
นั่ง Expressway Bus จากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal) ไปลงที่ Kawaguchiko Station (ค่าตั๋วคนละ ¥1,750)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/Bh81hRg34Vr
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


7. เจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda)


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เจดีย์สีแดง 5 ชั้น อีกมุมถ่ายรูปยอดนิยมของการไปถ่ายรูปกับ Fujisan ที่ส่วนใหญ่ถ้าใคร Fujisan ต้องไปที่นี่ ซึ่งแต่ละฤดูจะมีความสวยงามที่แตกต่างกัน แอดมินอยากจะไปเก็บทุกฤดูเลย โดยเฉพาะช่วงซากุระ ถ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองต้องสวยมากแน่ๆ จุดนี้
การเดินทาง
นั่ง Fujikyuko Line จาก Kawaguchiko Station ไปลงที่ Shimoyoshida Station (ค่าตั๋วคนละ ¥300) แล้วเดินไปที่ทางขึ้นเจดีย์ประมาณ 1.1 กม.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/ke2DtV1acZK2
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
กลับมารับกระเป๋าที่ Kawaguchiko Station แล้วไปเช็คอินเข้าที่พัก คืนนี้เราพักกันที่ Hostel Fujisan FBH
จากKawaguchiko Station เราซื้อตั๋ว Kawaguchiko Sightseeing Bus [2 days]
เป็นตัวรถบัสวิ่งรอบทะเลสาบ Kawaguchiko ราคา : ผู้ใหญ่ (ค่าตั๋วคนละ ¥1,500) , เด็ก(ค่าตั๋วคนละ ¥750)
สามารถใช้ได้ทั้ง Retro Bus และ Omni Bus ทั้ง 3 สาย ได้แก่ “Red-Line” สำหรับเที่ยวรอบทะเลสาบ Kawaguchiko, “Green-Line” สำหรับไปทะเลสาบ Saiko, และ “Blue Line” สำหรับไปทะเลสาบ Motosuko ในระเวลา 2 วัน ซึ่งที่บัตรจะมีวันหมดอายุกำหนดไว้แล้ว วิธีการใช้งาน ขึ้นรถแล้วลงตามสถานีที่ต้องการ ตอนลงโชว์บัตรให้พนักงานขับรถดูทุกครั้ง
การเดินทาง
นั่ง Fujikyuko Line จาก Shimoyoshida Station ไปลงที่ Kawaguchiko Station (ค่าตั๋วคนละ ¥300)


8. Hostel Fujisan FBH


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ที่พักฟูจิ…วิวหลักล้าน ใครไปเที่ยวฟูจิ กำลังมองหาที่พักวิวดีราคาไม่แพง ต้องที่นี่เลย “Hostel Fujisan FBH” ห้องพักเป็นสไลต์เรียลกัง เสื่อทาทามิ กับฟูนอน พร้อมผ้าห่มอุ่นๆ ราคาห้องพัก ¥14,580 พักได้ 6 คน จากห้องพักชั้น 2 สามารถมองเห็นภูเข้าไฟฟูจิได้เลย วิวดี บรรยากาศดีมากๆ เจ้าของใจดี มีชุดยูกาตะให้ยืมฟรี ห้องน้ำมี 2 ชั้นแยกชาย หญิง ห้องอาบน้ำ เป็นห้องอาบน้ำรวมแยกชาย หญิง เหมือนกันอยู่ที่บริเวณชั้น 1 มีห้องซักผ้า อบผ้า และไดร์เป่าผมให้พร้อม เป็นที่พักที่วิวดีมาก โดยเฉพาะ ชั้น 2 ห้อง 201-203 จากระเบียงสามารถมองเห็นฟูจิได้อย่างชัดเจน แบบไม่ต้องออกไปตามหาเลยนะ
**ราคาห้องพักขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเข้าพัก ตรวจสอบล่าสุดเริ่มต้นที่ ประมาณ 1500 บาทพักได้ 1-2 คน**
การเดินทาง
นั่ง Green-Line จากสถานี Kawaguchiko Station ไปลงป้ายที่ 5 (Fujinoyado Ohashi) ถึงที่พักเลย
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/PhT8HgXCbh32

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


9. 稀牛 ร้านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เก็บของเรียบร้อยแล้วเราถ่ายรูป Fuji กันหน้าที่พัก แล้วเดินออกไปหาอะไรกินกัน บังเอิญได้เจอกับร้านเด็ด 稀牛
เป็นร้านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อย่าง หมูย่างอร่อย แบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อย กินปิ้งย่างท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆ ฟินมากๆ ซุปไข่อร่อยมากบอกเลย กินเสร็จเดินกลับพักอาบน้ำซุกตัวในที่นอนอุ่นๆ เก็บพลังกัน
การเดินทาง
เราเดินไปเรื่อยๆ กะว่าจะไป มินิมาร์ท แต่ดันไปเจอร้านนี้เข้าโดยบังเอิญ (เนื่องจากวันที่เราไปร้านใกล้ๆ ที่พักปิด )
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/gXm2KsvgQjs

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


📌 #วันที่3


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง วันนี้แอดมินพาน้องๆ ไปนั่งกระเช้า ไปดู Fuji จากมุมสูงอีกมุม เป็นการขึ้นกระเช้าครั้งแรกของน้องๆ อีกแล้ว55 และไปตามเก็บมุมถ่ายรูป Fuji ตามเส้นทาง Kawaguchiko Sightseeing Bus เส้น Red-Line เที่ยวรอบทะเลสาบ Kawaguchiko


Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

10. Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway หรือ Mt. Fuji Panorama Ropeway เป็นการขึ้นกระเช้า เพื่อไปดู Mt. Fuji แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็น ทะเลสาบKawaguchiko และเมืองรอบ Kawaguchiko ได้ด้วย มีการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก มีร้านขายอาหารและของที่ระลึกอีกด้วย ลงมาด้านล่างมีร้านขายผลไม้เล็ก เราซื้อสตอเบอรรี่ลูกใหญ่จากที่นี่
การเดินทาง
จากหน้าที่พักนั่ง Kawaguchiko Sightseeing Bus Green-Line ไปลงที่ 8 ข้ามถนนแล้วนั่ง Kawaguchiko Sightseeing Bus Red-Line ไปลงป้ายที่ 11 ข้ามถนน แล้วเดินขึ้นบันไดไปซื้อตั๋ว (ตั๋วขึ้นกระเช้าไป-กลับ คนละ ¥800)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/3DFGAoWLiNp


11. Kawaguchiko Natural Living Center


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Kawaguchiko Natural Living Center อยู่ ป้ายที่ 22 เป็นสถานีสุดท้ายของ Kawaguchiko Sightseeing Bus Red-Line เป็นอีกมุมยอดนิยม คนค่อนข้างเยอะและมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ถ่ายรูปเสร็จเราหาอะไรกินแถวนั้นแล้วไปที่มุมต่อไป
การเดินทาง
จากKawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway เดินลงบันได ข้ามถนนขึ้น Kawaguchiko Sightseeing Bus Red-Line ไปลงที่ ป้ายที่ 22
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/9iHCrE17cjM2

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


12. Kawaguchiko ป้ายที่ 18


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ช่วงก่อนหน้า จุดนี้จะมีมุมถ่ายรูป 2 มุม คือมุมราวไม้ กับ มุมทะเลสาบ แต่ช่วงที่พวกเราไปเค้ากำลังก่อสร้าง เราเลยไม่ได้มุมราวไม้ แต่จุดนี้เราก็ยังโชกดี ได้เห็นน้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งบนยอดหญ้าด้วย
การเดินทาง
นั่ง Kawaguchiko Sightseeing Bus Red-Line จากป้ายที่ 22 ไปลงที่ ป้ายที่ 18 ข้ามถนน เดินตรงไป
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/Zde19nnDLfM2
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ถ่ายรูปเสร็จจากมุมนี้เรากลับไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ที่ที่พัก แล้วเดินทางกลับเข้าโตเกียว(Shinjuku)โดยเราต้องไปซื้อตั๋วและขึ้น Expressway Bus กลับ สามารถซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่ Kawaguchiko Station เลย ราคาตัวขากลับคนละ ¥1,750 เท่ากับขามา
การเดินทาง
– ข้ามถนนนั่ง Kawaguchiko Sightseeing Bus Red-Line จาก 18 ไปลงที่ ป้ายที่ 7 แล้วต่อ Kawaguchiko Sightseeing Bus Green-Line ไปลงป้ายที่ 5
– รับกระเป๋าเสร็จ ขึ้น Kawaguchiko Sightseeing Bus Green-Line ป้ายที่ 5 จากหน้าที่พักไปลง ป้ายที่ 1 Kawaguchiko Station
– นั่ง Shinjuku Expressway Bus จาก Kawaguchiko Station ไปลง Shinjuku Station


13. Shibuya


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นอีกย่านที่ของกินเยอะ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เยอะ ผู้คนเยอะมาก เป็นเหมือนย่านที่คนนัดเจอกัน ไฮไลท์ของย่านนี้คือ 5 แยก ชิบุย่า และรูปปั้นฮาจิโกะหรือ Hachiko Statue สัญลักษ์ของความซื่อสัตว์ สุนัข Hachiko ผู้ซื่อสัตย์ ที่ยังคงนั่งรอเจ้านายที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่เดิมทุกวันจนสิ้นลมหายใจของมัน
การเดินทาง
ขึ้น Yamanote Line จาก Shinjuku Station ไปลง Shibuya Station (ค่าตั๋วคนละ ¥160)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/rwvB5d7Aae22

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


14. Shinjuku


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นอีกย่านที่คนพลุกพล่าน ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านเกมเยอะมากๆ ไฮไลท์คือตึกก็อตซิลล่า ที่ใครมาย่านนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปกัน เราหาอะไรกิน แล้วดูข้าวของ เล่นเกม แล้วเดินกลับที่พัก จากย่านนี้สามารถเดินกลับที่พักเราได้เลย
การเดินทาง
ขึ้น Yamanote Line จาก Shibuya Station ไปลง Shinjuku Station (ค่าตั๋วคนละ ¥160)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/NuNSMorDoRG2
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


15. HIKARI HOUSE


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ที่พักคืนที่ 3 และคืนที่ 4 ของเรา เป็นห้องพัก เตียง 2 ชั้น 3 เตียงแบบคืนแรก ห้องน้ำรวม แยกชาย-หญิง ห้องน้ำมีอยู่ที่ชั้นที่พัก แต่ห้องอาบน้ำจะแยกชั้นระหว่างชายหญิง เดินทางง่ายใกล้ร้านค้าและร้านอาหาร ที่สำคัญใกล้ Don Quijote มาก แค่เดินเลาะ Nishi Ōkubo Park ไปถึงเลย
การเดินทาง
– เดินเท้า ประมาณ 900 เมตร
– ขึ้น Yamanote Line จาก Shinjuku Station ไปลง Shin-Okubo Station (ค่าตั๋วคนละ ¥140) แล้วเดินไปที่พัก 500 เมตร
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/NSgZ7HvuzR52

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


📌 #วันที่4


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
วันนี้แพลนของเราเปลี่ยนจากเดิมจะไป Kawagoe และ Harajuku แต่ต้องเปลี่ยนแพลน เพราะพวกเรายังไม่ได้เจอหิมะเลย เราเลยเลือกไปตามหาหิมะที่ Nikko เพราะจากที่แอดมินเคย เคยไป Nikko ครั้งก่อน : https://goo.gl/XE5PJt พวกเราเลยเลือก Nikko เพราะตอนที่แอดมินไปหิมะเยอะมาก แต่ละจุดสวยและมีความน่าสนใจ ที่สำคัญ ไปกลับได้ภายในเวลา 1 วัน
“เมืองนิกโก้” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโต มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งที่ท้องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัดเก่าแก่ โดยที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย ถึงแม้จะอยู่ห่างจากโตเกียวออกมาแต่ด้วยระยะทางที่เราสามารถนั่งรถไฟ รถบัส หรือรถยนต์มาจากโตเกียวได้ ที่นี่จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับเพียบ!
 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ครั้งนี้พวกเราเดินทางไปซื้อตั๋วที่Tobu Tourist Information Center ASAKUSA ที่อยู่ในตึก EKIMISE (TOBU Asakusa Station) ที่เราเคยไปฝากกระเป๋าในวันแรก
เราเลือก ซื้อตั๋ว NIKKO PASS all area แบบ Full ออฟชั่น เป็นตัวแบบที่ รวมค่ารถไป-กลับ(ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ) และค่ารถบัสแล้ว แต่ไม่รวมค่าเข้าสถานที่ (ค่าตั๋วคนละ ¥6,470) และพวกเรากินข้าวเช้าบรรถไฟ ที่เจ้าหน้าที่รถไฟนำมาขาย
การเดินทาง
จาก HIKARI HOUSE เดินไปที่ AShin-Okubo Station นั่ง Yamanote Line ไปลงที่ Shinjuku Station เปลี่ยนสายเป็น Chuo Lineไปลงที่ KANDA STATION เปลี่ยนสายเป็นGinza Line ไปลงที่ Asakusa Station แล้วเดินจากสถานีไปที่ตึก EKIMISE (TOBU Asakusa Station) ชั้น 1 Tobu Tourist Information Center ASAKUSA อยู่ซ้ายมือ (ค่าตั๋วคนละ ¥480)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/w6R9H2xZHiC2

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ถึงNikkoแล้ว แต่ก็ยังไม่เจอหิมะเลย มีแต่อากาศที่หนาวเย็นมากและน้ำพุหน้าสถานีกลายเป็นน้ำแข็ง เรานั่งรถบัสไปลงตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางรถบัสขึ้นไปด้านบนกัน รสบัสมีอยู่ 3 เส้นทาง เวลาขึ้นรถบัสเราก็โชว์บัตร NIKKO CITY AREA PASS ให้กับคนขับและก็ขึ้นรถเดินทางไปตามจุดต่าง ๆ ง่ายและสะดวก
การเดินทาง
นั่งรถไฟด่วนพิเศษ จาก TOBU Asakusa Station ไปลง TOBU Nikko Station
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/FR6fyZKz3YJ2


16. กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ (Akechidaira Ropeway)


เป็นกระเช้ารลอยฟ้าหนึ่งเดียวใน Nikko แต่โชคไม่ดีวันที่เราไปลมแรงกระเช้าเลยไม่เปิดให้บริการ แต่ถ้าใครมา Nikko แนะนำเลยไม่ควรพลาดจุดนี้
การเดินทาง
ขึ้นรถบัส 2A YKไปลงป้ายที่ 23
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/Nya81QDY3eC2


17. น้ำตกเคะงน (Kegon-no-taki Falls)


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สวยมาก ทั้งตอนที่น้ำตกแข็งทั้งหมด หรือช่วงที่กำลังแข็งแต่ก็มีน้ำไหลได้ เราสามารถไปม่านน้ำตกอันทรงพลัในระยะใกล้โดยลงลิฟต์ไปอีกประมาณ 100 เมตรราคา(ค่าลิฟต์คนละ ¥550) หรือถ้าใครไม่อยากเสียเงินก็สามารถดูระยะไกลจากจุดชมวิวด้านบนได้ แต่แนะนำให้ลงลิฟต์ไปดูรับรองว่าสวยคุ้มราคามากๆ ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกยังคงมีร้านปลาย่างเตาถ่านร้านเดิม และพวกเราก็ไม่พลาด จัดไปพร้อมซุปอุ่นๆ
การเดินทาง
ขึ้นรถบัส 2A YKไปลงป้ายที่ 26 แล้วเดินทางขวาไปตามป้ายบอกทาง
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/HVuFUkKUAUw

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

จากน้ำตกเราเดินย้อนกลับไปถ่ายรูปที่ริมทะเลสาบ ผ่านเสาโทริอิ(ประตูแดง) ประจำเมืองนิกโก้ และก็จะเจอทะเลสาบชูเซ็นจิ ถ่ายรูปกันเรียบร้อย เราข้ามถนนกลับนั่งรถบัสกลับลงไปที่
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/SkGua4FXga22

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง


18. Shinkyo Bridge


 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Shinkyo สะพานไม้สีแดง ข้ามแม่น้ำ Daiya เป็นสะพานที่สามารถไปชมได้ทุกๆ ฤดู แต่ละฤดูจะมีความสวยงามแตกต่างกันเป็นอีกจุดที่ใครมาถึง Nikko ต้องไม่พลาดจุดนี้
การเดินทาง
ขึ้นรถบัสจากป้ายที่ 27 ไปลงที่ป้ายที่ 7 แล้วเดินย้อนกลับไปยัง Shinkyo Bridge
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/1ZYha6iVvyu

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
จากนั้นเรานั่งรถกลับไปที่ TOBU Nikko Station แล้วนั่งรถกลับไปลงที่ TOBU Asakusa Station แล้วกลับไปซื้อของฝาก หาของกินกันที่ ย่าน Shinjuku แล้วเดินกลับไปที่พัก HIKARI HOUSE แพ็คกระเป๋าพร้อมสำหรับเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งกัน
การเดินทาง
Asakusa Station นั่ง Ginza Line ไปลง Ueno Station แล้วนั่ง Yamanote Line ไปลง Shinjuku Station แล้วเดิน(ค่าตั๋วคนละ ¥370)


📌 #วันที่5


วันนี้เราเดินทางกลับกันด้วยสายการบิน NokScoot เข้าเช็คอินที่สนามบินนาริตะอาคาร 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน B ซื้อของฝาก และออกจากสนามบินนาริตะ 13.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง 19.10 น.
การเดินทาง
จาก HIKARI HOUSE เดินไปที่ Higashi-Shinjuku Station ขึ้น Oedo Line ไปลง Kuramae Station เดินไปขึ้น Asakusa Line ไปลงAirport Terminal 2 Station (ค่าตั๋วคนละ ¥1,380)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/fBWH1UR8G7C2

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
เป็นทริปที่สนุกมากๆ กับการเดินทาง สลับกันนำทาง สลับกันหลง555 และเป็นทริปที่ค่อนข้างเสียดายเพราะจำกัดเรื่องเวลา และแพลนเปลี่ยนทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และถ้ามีเวลามากขึ้นก็อยากจะพักที่ Kawaguchiko อีก 1 คืน และ Nikko 1 คืน รูทการเดินทางในญี่ปุ่นครั้งนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับพวกเราแล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลา เราเลยแอบเสียดายนิดๆ
แต่ก็อย่างที่บอกกันอยู่บ่อยๆ ว่าสำหรับทุกๆ การเดินทางมันคือ ประสบการณ์ ถ้าเราไม่เริ่มที่จะก้าวแล้วเราจะมีประสบการณ์ได้ไง
แอดมินและเพจไปคนเดียว+ อยากส่งแรงใจให้ทุกคนกล้าที่จะเริ่ม กล้าที่จะออกมาเที่ยว ไม่ว่าจะไปคนเดียว หรือไปด้วยกัน มันคือ ประสบการณ์ที่ดี ที่อย่างน้อยเรากล้าที่จะเริ่มมัน สู้ๆ นะครับ ส่วนใครจะไปญี่ปุ่นแล้วยังไม่มีแพลนสนใจเอาแพลนไปใช้ได้นะครับ 🙂
………………………………………..
😲😲#ข้อควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น😲😲
– เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
– ภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย
– สกุลเงินญี่ปุ่น คือ เงินเยน (JPY) เรทราคาวันที่แอดมินแลก ประมาณ 0.294 บาท(อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
– ทุกครั้งของการเดินทางควรมีประกันเดินทางติดเอาไว้ และแอดใช้ SOMPO เพราะมีแผน GO JAPAN และราคาไม่แพง จ่ายหลักร้อยสบายใจหลักล้านบอกเลย
– สัมผัสอากาศหนาวเลขตัวเดียว หรือติดลบครั้งแรก ควรเตรียมเสื้อผ้าให้อบอุ่นเพียงพอต่อ่างกายของแต่ละบุคคล
– รถไฟมีหลายสาย หลายยี่ห้อมาก
– รถไฟ – รถบัส ออกตรงเวลาไม่เรท
.
และสำหรับทริปนี้เราจองตั๋วมากับ NokScoot บินตรงจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่สนามบินนาริตะเลย บินตี 2 กว่าๆ มาถึง 10 โมงนิดๆ *จองช่วงโปรราคาไปกลับประมาณ 4,000 กว่าบาทเอง*
✈️ ดูรายละเอียดตั๋ว : www.nokscoot.com/th/home
.
และใครจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น อย่าลืมซื้อประกันการเดินทางด้วยนะ
แจกโค้ดส่วนลดของ Sompo Thailand สามารถกรอกรหัสส่วนลด PAIKONDIEO19 ในการซื้อทุกครั้ง จะได้รับส่วนลด12% ทุกครั้งนะครับ สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น
#อ่านรายละเอียด : https://goo.gl/AnaNns

 #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

💰💰#สรุปค่าใช้จ่ายต่อคน💰💰

**ทริปนี้เราเดินทางทั้งหมด 6 คน ค่าอาหาร ค่าที่พัก หาร 6**
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 12,018 บาท รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม พร้อมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและช่วงเวลาขณะจอง)
– ค่าที่พัก 2,980 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
– ค่าเดินทาง 5,561 บาท(ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ไป และการหลงทางของแต่ละบุคคล)
– ค่าอาหาร 3,597 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
– ค่าซิม Internet 499 บาท (สามารถหารกับเพื่อนได้ถ้าใช้ไม่- – – เยอะ ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงไปอีก)
– ค่าประกันเดินทาง 344.34 บาท (แอดใช้ประกันการเดินทาง SOMPO ราคาขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
**ไม่รวมค่าช้อปปิ้งของแต่ละบุคคล**
***รวมค่าใช้จ่าย คนละประมาณ 24,999.34 บาท***
****ค่าอาหารแต่ละวัน ถ้าประหยัดลงอีก ค่าใช้จ่ายรวมต่อคนก็จะลดอีก ดีไม่ดี อาจไม่แตะ 25,000 บาทด้วยครับ****
………………………………………..

แล้วเจอกันใหม่นะ…ญี่ปุ่น

รีวิวบนเพจ : ญี่ปุ่น…เที่ยวง่าย เที่ยวเองได้ TOKYO – FUJISAN – NIKKO (งบไม่เกิน 25,000 บาท/คน)

มาแล้ว ทริปญี่ปุ่น ที่หลายคนรอคอย “ญี่ปุ่น…เที่ยวง่าย เที่ยวเองได้ T…

Read More Read More

ที่พักฟูจิ…วิวหลักล้าน | Hostel Fujisan FBH

ที่พักฟูจิ…วิวหลักล้าน | Hostel Fujisan FBH

หากใครไปเที่ยวฟูจิ กำลังมองหาที่พักวิวดีราคาไม่แพง ต้องที่นี่เลย “Hostel Fujisan FBH” ห้องพักเป็นสไลต์เรียลกัง เสื่อทาทามิ กับฟูนอน พร้อมผ้าห่มอุ่นๆ ราคาห้องพัก 4 พันกว่าบาท พักได้ 6 คน ตกคนละ ประมาณเกือบ 700 บาท จากห้องพักชั้น 2 สามารถมองเห็นภูเข้าไฟฟูจิได้เลย วิวดี บรรยากาศดีมากๆ เจ้าของใจดี มีชุดยูกาตะให้ยืมฟรี ห้องน้ำมี 2 ชั้นแยกชาย หญิง ห้องอาบน้ำ เป็นห้องอาบน้ำรวมแยกชาย หญิง เหมือนกันอยู่ที่บริเวณชั้น 1 มีห้องซักผ้า อบผ้า และไดร์เป่าผมให้พร้อม เป็นที่พักที่วิวดีมาก โดยเฉพาะ ชั้น 2 ห้อง 201-203 จากระเบียงสามารถมองเห็นฟูจิได้อย่างชัดเจน แบบไม่ต้องออกไปตามหาเลยนะ ใครมองหาที่พักราคาไม่แพงวิวดีแบบนี้แนะนำที่นี่ Hostel Fujisan FBH บอกเลยไม่ผิดหวัง 

#JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ
**ราคาห้องพักขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเข้าพัก ตรวจสอบล่าสุดเริ่มต้นที่ ประมาณ 1500 บาทพักได้ 1-2 คน ครับ**
.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/PhT8HgXCbh32
+ การเดินทาง : จากสถานี Kawaguchiko Station นั่งบัสสายสีเขียวไปลงป้ายที่ 5 (Fujinoyado Ohashi) ถึงที่พักเลย

#JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ #JAPAN #TOKYO #FUJISAN #HostelFujisanFBH #NIKKO #SOMPO #GOJAPAN #NokScoot #BigBird #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #โตเกียวเที่ยวฟินบินกับนกสกู๊ต #บินไกลสบายกว่าราคาคุ้ม #บินโตเกียวกับนกสกู๊ต #โตเกียว #ญี่ปุ่น #หน้าหนาว #หิมะ #ฟูจิซัง #เที่ยวญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ที่พักฟูจิ #วิวหลักล้าน #วิวฟูจิ

#ภูเขาไฟฟูจิ #ที่พักฟูจิ #ที่พักวิวหลักล้าน #JAPAN #Tokyo #Fuji#Kawaguchiko #HostelFujisanFBH #Hostel

รีวิวบนเพจ : ที่พักฟูจิ…วิวหลักล้าน | Hostel Fujisan FBH

หากใครไปเที่ยวฟูจิ กำลังมองหาที่พักวิวดีราคาไม่แพง ต้องที่นี่เลย “Hostel F…

Read More Read More

อุทัยธานี ใครๆ ก็ชิลได้ | ทริปสั้นๆ สองวันหนึ่งคืน

อุทัยธานี ใครๆ ก็ชิลได้ | ทริปสั้นๆ สองวันหนึ่งคืน

ร้อนๆ แบบนี้ไม่อยากออกไปไหนไกลๆ เลยเลือกไปสโลว์ไลฟ์พักผ่อนคลายร้อนกันแบบชิลๆ ที่ จังหวัด“อุทัยธานี” เมืองลับที่ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จัก และคนไปเที่ยวมากขึ้น เพราะความเป็นธรรมชาติของบ้านเมือง ความน่ารักของผู้คนและวิถีชีวิต ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของชาวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งนี้คิดไว้ว่าจะกลับไปนอนแพริมแม่น้ำสสะแกกรัง แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะการจองแพแต่ละที่ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆ ฮอตแบบที่แอมมินตกใจเลยว่า “อุทัยธานี” กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจนถึงขั้นที่ที่พักเต็มล่วงหน้าไปแล้วเป็นเดือน รู้สึกดีใจมากที่จังหวัดที่แอดมินเติบโตมาได้รับความนิยมกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไปแล้ว แต่ก็แอบเสียดายที่ไม่ได้นอนแพริมน้ำ และในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่ แอดมินไปเจอที่พักท่ามกลางไร่มัลเบอร์รี่ “The Sun House Coffee – ไร่สุดท้าย” เราเลยได้กลับไปสโลว์ไลฟ์พักผ่อนท่ามกลางไร่กลางสวน สัมผัสธรรมชาติตื่นเช้ามาดื่มกาแฟเติมคาเฟอีนให้กับร่างกายกับ NEW! CRAFT COFFEE กับ “Nescafé GOLD” Cafe au Lait 2 สูตรใหม่ ขนาด 3 ซอง  สูตรเข้มกลมกล่อม  กับ สูตรไม่มีน้ำตาลทราย ผลลัพธ์ความพิถีพิถัน สำหรับคนรักกาแฟและแคร์สุขภาพ การผสมผสานอาราบิก้าคั่วบดละเอียดกับนมนำเข้าคุณภาพ รสชาติที่ล้ำลึกพร้อมผสานความนุ่มละมุนในทุกครั้งที่ดื่มด่ำ และความอร่อย กลมกล่อมที่มากขึ้น และไม่ลืมใส่ใจสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่กับสูตรไม่มีน้ำตาลทรายอีกด้วย ตื่นเช้ามาดื่ม “Nescafé GOLD” คู่กับ ขนมปังไส้สังขยา ไพพรรณ อุทัยธานี ขนมปังไส้สังขยาเจ้าดังของจังหวัด  กาแฟหอมกลมกล่อมกับขนมปังสังขยากับบรรยากาศแสงแดดอ่อนๆ ในไร่ เข้ากันได้อย่างลงตัว เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใส สดชื่นมาก พร้อมลุยสำหรับทริปนี้เราจะไปสโลว์ไลฟ์กันในตัวจังหวัดอุทัยธานีกัน

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLaitอุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLaitอุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLaitอุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

เริ่มต้นที่แรกกับ

………………………………………..

1. สะพานแขวนเกาะเทโพ

สะพานแขวนเกาะเทโพ เป็นสะพานแขวนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไป – มา อยู่บริเวณเดียวกับทางไปวัดขุมทรัพย์  เป็นสะพายแขวนเล็กๆ ข้ามคลอง รถยนต์ไม่สามารถขับผ่านได้

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/jfCyzecBEyF2

+ ที่ตั้ง :ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

2. วัดอุโปสถาราม

วัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ วัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังรูปแบบงานสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “มณฑปแปดเหลี่ยม” ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในรูปทรงแบบตะวันตก เป็นวัดริมแม่น้้ำที่สวยงามมาก และนอกจากวัดโบสถ์แล้ว บริเวณใกล้เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิต บ้านเรือนของชุมชนริมแม่น้ำสะแกกรังได้อีกด้วย

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+  ที่ตั้ง : ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

+ แผนที่ Gps :  https://goo.gl/maps/6AG3NX5xYZs

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

3. วัดท่าซุง

วัดท่าซุง (วัดจันทาราม) วัดชื่อดังของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวหลายคนจะมาเยี่ยมชม “วิหารแก้ว 100 เมตร” ภายในวิหาร ประดับด้วยกระจกแวววับตระการตาเป็นวิหารที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณภาพ เป็นที่ประดิษฐาน“พระพุทธชินราช”(จำลอง) และสรีระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่เน่าเปื่อยไว้ในโลงแก้ว และนอกจากวิหารแก้ว 100 เมตร ยังมีวิหารทองคำด้วย ภายในมีความอลังการและความสวยงามมากๆ

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ เว็บไซต์ :  www.watthasung.com

+ ที่ตั้ง : ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/eBMGLUtgUhM2

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

4. วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี หรือ วัดเขาสะแกกรัง วัดจะมี 2 จุด บริเวณวัดด้านล่าง และบริเวณวัดบนเขา เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดที่เวลาวันออกพรรษา ที่นี่จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว โดยจะตั้งแถวจากบันไดด้านล่างเรียงแถวขึ้นตามบันไดไปจนถึงยอดเขา เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆ ถ้าใครได้มีโอกาสได้มา งานจัดทุกปีช่วงวันออกพรรษา และนอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวแล้ว ข้างบนวัดยังเป็นอีกจุดที่เป็นจุดให้เราชมวิวเมืองอุทัยฯ และพระอาทิตย์ตกอีกด้วย บริเวณวัดบนเขาเราสามารถขึ้นได้ 2 ทางโดยจะเดินขึ้นทางบันไดประมาณ 449 ขั้น หรือจะขับรถยนต์ขึ้นก็ได้ โดยจะมีทางขึ้นตรงบริเวณสนามกีฬาประจำจังหวัด

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+  ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/vdLiFy7AXkE2

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

5. The Sun House Coffee – ไร่สุดท้าย

ที่พักบนเกาะเทโพ ที่พักบรรยากาศดีท่ามกลางไร่มัลเบอร์รี่ ห้องพักมีหลายแบบ ทั้งแบบบ้านไม้สีน้ำตาลและบ้านปูนสีขาว มี 2 โซน โซนสวนและโซนห้องแถว มีทั้งแบบมาเป็นกลุ่ม 4 คนหรือมา 1-2 คน  ห้องพักราคา 1200 บาท/คืน พักได้ 2 คนรวมอาหารเช้าและยังสามารถเดินชมไร่มัลเบอร์รี่ได้ฟรี

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ ห้องพักราคา 1200 บาท/คืน พักได้ 2 คนรวมอาหารเช้า

+ แฟนเพจ : www.facebook.com/TheSunHouse

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/ZdwTQ8YDjJr

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

6. ก๋วยเตี๋ยวเต๊กเฮียะ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโบราณเจ้าดังของเมืองอุทัยธานีมากว่า 60 ปี มีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ ถ้ามาเร็วก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้น และก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกชิ้น แต่ถ้ามาบ่ายคนเยอะมาก จะเหลือแต่ลูกชิ้นแบบแอดมิน 55 ร้านจะปรุงมาให้พร้อมด้วยสูตรเฉพาะของร้าน รสชาติเผ็ดเปรี้ยวนำ เป็นร้านที่คนมากินเยอะมาก และนอกจากก๋วยเตี๋ยว ถ้าใครติดใจลูกชิ้นสามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้อีกด้วย

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/XqNRRXmDQTH2

+ ที่ตั้ง : 101/3  ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานีอุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

7. ถนนคนเดินตรอกโรงยา

ทุกวันเสาร์16.00 – 20.00 น. จะมีถนนคนเดิน “ตรอกโรงยา” ให้เราได้เดินชิม เดินกินกันตลอดทาง บรรยากาศจะเป็นตึกแถวบ้านไม้เก่าๆ ตลอดทางเดินก็จะมีทั้งของคาวของหวาน ของเล่นของใช้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของที่ระลึก ให้เราได้ย้อนนึกถึงบรรยากาสเก่าของจังหวัดอุทัยฯในอดีต

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ ที่ตั้ง :  ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบ อุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/RwKcKo3WTCL2

+ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์16.00 – 20.00 น.อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

8. ขนมปังไส้สังขยา ไพพรรณ อุทัยธานี

ขนมปังไส้สังขยา ต้นตำรับที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ ต้องมาที่นี่ที่เดียว ต้นตำรับแท้ๆไม่มีสาขา ขนมปังเนื้อนุ่มกับไส้สังขยาหอมหวานกำลังดี กินตอนไส้สังขยายังอุ่นๆ อร่อยมาก (การสั่งต้องใช้เวลาในการรอเพราะที่นี่ทำสดไหม่ตามออร์เดอร์เท่านั้น)

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ แฟนเพจ : www.facebook.com/ร้านไพพรรณ-อุทัยธานี-1681315005467533

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/SAFoiVWyRWn

+ ที่ตั้ง : 391 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี

+ เวลาเปิด-ปิด : 07.30 – 16.30 น.อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

9. ก๋วยเตี๋ยวไก่ ท้าพิสูจน์ อุทัยธานี

อยู่ข้างร้าน โกตี๋ข้าวมันไก่อุทัยธานี เลย ใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มาร้านนี้ได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนไกล ก๋วยเตี๋ยวไก่ มีให้เลือกทั้งไก่ต้ม ไก่ตุ๋น กับน้ำซุปรสชาติหวานนิดๆ กินกับไก่ตุ๋นเปื่อยๆ นุ่ม เข้ากันพอดี

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ แฟนเพจ : www.facebook.com/ก๋วยเตี๋ยวไก่ท้าพิสูจน์อุทัยธานี-266527500480189

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/XmkEiWLL37m

+ ที่ตั้ง : ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี

+ เวลาเปิด-ปิด : 09.30 – 15.00 น.อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

………………………………………..

10. โกตี๋ข้าวมันไก่อุทัยธานี

ข้าวมันไก่เจ้าดังของเมืองอุทัยธานี มีหลายสาขา แต่สาขานี้เป็นต้นตำรับ ข้าวมันไก่กับน้ำซุปมะนาวดองรสชาติเข้มข้น ที่ใครมาอุทัยธานีต้องไปชิม และนอกจากเมนูข้าวมันไก่ก็ยังมีข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ซุปมะระ ซุปเยื่อไผ่ ฯ ให้เลือกอีกด้วย

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

+ แผนที่ Gps : https://goo.gl/maps/XmkEiWLL37m

+ ที่ตั้ง : 95 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี

+ เวลาเปิด-ปิด : 06.00 – 14.00 น.อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLaitเป็นอีกทริปสั้นๆ สองวันหนึ่งคืน ที่เราได้ไปชิล เที่ยววนอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีแบบไม่ต้องออกไปไหนไกล ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบ ไหว้พระ หาของกินอร่อยๆ นอนในสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เติมแบตให้กับร่างกายพร้อมกลับมาใช้ชีวิตในโลกของการทำงานอีกครั้ง และสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟ ชีวิตนี้ขาดคาเฟอีนไม่ได้ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการดื่มNescafe GOLD” Cafe au Lait สูตรไม่มีน้ำตาลทราย หาซื้อง่าย ที่ 7-11 หรือ ร้านค้าชั้นนำทั่วไป ได้เลย อร่อยแถมดูแลสุขภาพได้ง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสได้ในทุกๆวัน  🙂อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait อุทัยธานี, เมืองพระชนกจักรี, เกาะเทโพ, สะแกกรัง, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, อุทัย, ชิล, เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์, CRAFTCAFE, NescaféGOLD, NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT, NescaféGOLDCafeauLait

#CRAFTCAFE #NESCAFÉGOLDCAFÉAULAIT #NescaféGOLD#NescaféGOLDCafeauLait
#อุทัยธานี #เมืองพระชนกจักรี #เกาะเทโพ #สะแกกรัง #เทศบาลเมืองอุทัยธานี #อุทัย

รีวิวบนเพจ : อุทัยธานี ใครๆ ก็ชิลได้ | ทริปสั้นๆ สองวันหนึ่งคืน

ร้อนๆ แบบนี้ไม่อยากออกไปไหนไกลๆ เลยเลือกไปสโลว์ไลฟ์พักผ่อนคลายร้อนกันแบบชิลๆ ที่…

Read More Read More

5 ขั้นตอนง่ายๆ เที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายใจ

5 ขั้นตอนง่ายๆ เที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายใจ

“ญี่ปุ่น” เป็นประเทศที่หลายคนอยากไปเที่ยวซักครั้งในชีวิต เพราะเป็นประเทศที่สวย ผู้คนน่ารัก อาหารอร่อย และเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการเที่ยวในระดับหนึ่ง
ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด

แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนที่ยวด้วยความประมาท โดยไม่ระวังตัวจนอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ แต่ไม่ต้องเครียดจนกลัว จนไม่อยากไปเที่ยว แอดมินมีขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเป็นตัวช่วยอีกตัวในการไปเที่ยวในทุกๆ ครั้ง นั่นก็คือ การทำประกันการเดินทาง บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องทำแค่ญี่ปุ่น ไปเที่ยวทุกประเทศควรต้องทำ!!! เพราะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาประกันจะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเราได้ อย่าคิดว่าเปลืองเงินเลย เราซื้อประกันหลักร้อย ดีกว่าไม่ซื้อแล้วเสียค่ารักษาที่ต่างประเทศเป็นหลักแสน เคยเห็นตัวอย่างมาหลายคนเลย ไปเที่ยวช่วงหิมะ เดินๆ อยู่ล้มขาหัก ก็มี หรือไม่ว่าจะเครื่องดีเลย์ กระเป๋าดีเลย์ กระเป๋าพัง ทำของหาย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ประกันเดินทางก็สามารถช่วยเราได้ 🙂

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด

แต่ก่อนบอกเลยว่าเวลาไปเที่ยวแอดมินเองก็ไม่ค่อยทำประกันเดินทางนะ เหตุเพราะกลัวเปลือง แต่พอเห็นอุบัติเหตุต่างๆ ที่คนมาแชร์ในกลุ่มเที่ยว จากนั้นเลยตัดสินใจทำทุกครั้งเลย55+ สำหรับประกันเดินทางที่แอดมินทำและอยากแนะนำเผื่อมีคนสนใจ นั่นก็คือ SOMPO  เพราะเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น และมีแผน GO JAPAN ที่ออกแบบมาสำหรับคนไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะ แถมราคาหลักร้อยเอง คุ้มราคามากๆ และถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา ไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกับคุณหมอไม่รู้เรื่อง โทรเข้าหาทาง SOMPO Assist ทางศูนย์จะมีคุณหมอสอบถามอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้น รวมไปถึงนัดหมาย รพ.ในเครือที่ญี่ปุ่นให้ด้วย ง่ายมากๆ แค่โทรเบอร์ +662-205-7775 ได้เลยตลอด 24 ชั่วโมงเลย และที่สำคัญคือ ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น หมดกังวลเรื่องภาษาและค่าใช้จ่ายไปได้เลย พูดภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษไม่ได้ก็ไม่มีปัญหา เพราะทาง SOMPO Assist จะช่วยเป็นผู้สื่อสารกับทางโรงพยาบาลให้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

+ คุ้มครองไฟล์ทดีเลย์จากแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ
+ คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของเราระหว่างเดินทาง กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทางพัง พาสปอร์ตหาย ทรัพย์สินเสียหายต่างๆ
+ คุ้มครองการยกเลิกเที่ยวบินกรณีผู้เดินทางมีเหตุสุดวิสัย (เช่นญาติเสีย ป่วยหนัก หรือบ้านไฟไหม้)
+ คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬา เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนไปเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่นสกี สโนวบอร์ด จักรยาน (ที่ไม่ใช่การเเข่งขัน)
+ และความคุ้มครองอื่นๆ ตามแผนประกันที่เราซื้อ

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด

อย่างทริปล่าสุด ช่วงต้นมกราคมที่ผ่านมาแอดมินไปญี่ปุ่นมาประมาณ 3-4 ทริป อยู่ที่นั่นรวมๆ แล้วเกือบ 20 วัน บอกเลยว่าแอดมินก็ไม่พลาดที่จะซื้อประกันการเดินทางติดตัวไปด้วยทุกทริป เพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยในตอนเกิดปัญหาแล้ว เรายังเที่ยวได้อย่างสนุก แบบไม่ต้องกังวลอะไรมาก

………………………………………..

ไปดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อประกันการเดินทางกับ Sompo กัน 🙂

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด

………………………………………..

1.เลือกแผนการเดินทาง

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
เข้าสู่เว็บไซต์ http://bit.ly/2AMQtFL เพื่อทำการซื้อประกันการเดินทางกัน ☺
พิเศษ! ! สำหรับลูกเพจ “ไปคนเดียว+” กรอกโค้ด PAIKONDIEO19 รับส่วนลดทันที 12%
คนที่ 1-5 รับตุ๊กตา SOMPONY คนที่ 6-20 รับที่ห้อยกระเป๋า SOMPONY จาก “SOMPO” ส่งให้ฟรีๆ ถึงบ้าน และสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น

เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์จะเจอ กับแถบ 2 แถบ คือ แถบแผนการเดินทางของคุณ กับแถบGO JAPAN ใครต้องการไปญี่ปุ่นให้ เลือกแถบ “GO JAPAN”

………………………………………..

2.เช็ครายละเอียดแผนการเดินทาง

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
กรอกรายละเอียดว่าจะซื้อประกันแบบไหน รายเที่ยว หรือ รายปี ตรวจสอบประเทศที่เดินทางออกและประเทศที่เดินทางไป (แต่ปกติถ้าเลือกแถบ “GO JAPAN” ระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ ว่าเดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น) ให้เลือกแบบซื้อประกัน รายเที่ยว หรือ รายปี เลือกจำนวนผู้ร่วมเดินทาง วันที่เดินทางไปและวันที่เดินทางกลับ
และในช่องรหัสโปรโมชั่น กรอก PAIKONDIEO19 เพื่อรับส่วนลด12% **ใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น
แล้วกดปุ่มคำว่า ไป

หน้าจะจะแสดงหน้าแผนประกันการเดินทาง พร้อม Plan และส่วนลด ให้เราเลือก Plan ที่เหมาะกับการเดินทางของเรา 1 Plan จากทั้งหมด 4 Plan (Plan A , Plan B , Plan B+ , Plan C) ส่วนตัวแอดมินใช้ Plan B+ เหมาะกับการเดินทางของแอดมินที่สุดในทริปนี้
กด ตกลงซื้อ

………………………………………..

3.กรอกรายละเอียดผู้เดินทาง

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
หน้าจอจะเลื่อนลงมาด้านล่าง ให้กรอก ข้อมูลผู้เดินทาง ผู้เอาประกันภัย เป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะกรอกอะไรในช่องไหนเพราะข้อมูลที่ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเป็นข้อมมูลส่วนตัวของเราเอง และแต่ละช่องมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยไว้ให้ด้วย
กรอกรายละเอียดเรียบร้อย อ่านข้อมูลด้านล่าง และยืนยัน ด้วยการกดที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหน้าข้อความ จะขึ้น เครื่องหมายถูก
แล้วกดปุ่ม ยืนยันข้อมูลและทำรายการต่อ

………………………………………..

4.เช็ครายละเอียดก่อนกดยืนยัน

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
ระบบจะสรุปข้อมูลให้ ตรวจสอบความถูกต้อง กดยอมรับข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม แล้วกดปุ่ม ชำระเงิน

………………………………………..

5.กรอกรายละเอียดการชำระเงิน

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
ระบบจะแสดงผลหน้าจอการ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เราสามารถจ่ายผ่าน บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ได้เลย กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกดปุ่ม ดำเนินการต่อ หลังจากนั้นจะมีอีเมลล์ยืนยันการซื้อประกันภัย และข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ส่งมาให้ เรียบร้อยย พร้อมสำหรับการเดินทาง เที่ยวได้แบบสบายใจหายห่วงเรื่องประกันภัยได้เลย

………………………………………..

ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด
#แจกโค้ดส่วนลด พิเศษสำหรับแฟนเพจไปคนเดียว+
สำหรับคนที่ซื้อประกันการเดินทางของ “SOMPO”  แล้วกรอกรหัสส่วนลด PAIKONDIEO19 ในการซื้อทุกครั้ง จะได้รับส่วนลด12% ทุกครั้งนะครับ สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้นน๊า 🙂

และนอกจากจะได้ส่วนลดแล้ว คนที่ซื้อลำดับที่ 1-5 รับตุ๊กตา SOMPONY คนที่ 6-20 รับที่ห้อยกระเป๋า SOMPONY จาก “SOMPO” ส่งให้ฟรีๆ ถึงบ้าน
ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ฟูจิซัง, ซมโปะ, ประกันการเดินทาง, SOMPO, SompoThailand, SompoGojapan, Gojapan, PAIKONDIEO19, japan, แจกโค้ดส่วนลด

พอมีประกันการเดินทางแล้ว เตรียมตัวแล้ว ก็ขอให้เที่ยวญี่ปุ่นอย่างสนุก โดยไม่ต้องกังวัลอะไรเยอะ และถ้าใครได้รับตุ๊กตาหรือที่ห้อยกระเป๋า Sompony อย่าลืมเอาไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นกันด้วยน๊า หรือจะเอามาอวดแอดที่เพจก็ได้นะครับ 🙂

………………………………………..
#ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #ฟูจิซัง #ซมโปะ #ประกันการเดินทาง #SOMPO#SompoThailand #SompoGojapan #Gojapan #PAIKONDIEO19#japan

รีวิวบนเพจ : 5 ขั้นตอนง่ายๆ เที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายใจ

“ญี่ปุ่น” เป็นประเทศที่หลายคนอยากไปเที่ยวซักครั้งในชีวิต เพราะเป็นประเทศที่สวย ผ…

Read More Read More

เปิดประสบการณ์ครั้งแรก AKITA JAPAN (17 จุดน่าลอง)

เปิดประสบการณ์ครั้งแรก AKITA JAPAN (17 จุดน่าลอง)

บอกเลยว่าญี่ปุ่นครั้งนี้พิเศษกว่า ครั้งก่อนๆ เพราะเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ (เรียกว่าใหม่มากในการไปเที่ยวครั้งนี้55+) ทริปนี้เราไปกันที่จังหวัด “อาคิตะ(AKITA)” เมืองนี้เป็นเมืองต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวโซนธรรมชาติหลายที่ มีออนเซ็นที่มีชื่อเสียง เทศกาลหิมะ และน้องหมาอาคิตะสุดน่ารัก ยิ่งถ้าเราไปย่านชนบทของอาคิตะแล้ว บอกเลยว่าโคตรชิล บรรยากาศดี ผู้คนน่ารักมากๆ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งช้อปปิ้งอย่างย่านที่มีชื่อเสียง แต่ที่นี่มีเสน่ห์มากๆ ที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เราทำหลายอย่าง มีอาหารพื้นเมืองอย่างเมนูที่ทำจากเนื้อหมี หรือไก่ของญี่ปุ่นให้เราได้เปิดประสบการณ์ลองชิม ได้เรียนรู้วิธีทำด้วย และยังได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่นจริงๆ คือเราได้ไปกินไปนอนใช้ชีวิตแบบเค้าเลย นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทริปอาคิตะอยากรู้ว่าเราไปเปิดประสบกาณ์ที่ไหนบ้าง ไปตามดู ตามอ่านกันได้เลย 🙂

1. Kakunodate สถานีรถไฟ

………………………………………………
สถานีรถไฟเล็กๆ ในเมือง Kakunodate ที่สถานีนี้มีรถไฟชินกังเซ็นวิ่งมาจอดที่สถานี Kakunodate เลย โดยสามารถเดินทางจากโตเกียวมาได้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเดินทางมาเที่ยวที่เมือง Kakunodate จังหวัด Akita
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/R2n5qFPAyf72

2. Kimono Kinuya ร้านเช่ากิโมโน
………………………………………………
มาญี่ปุ่น ต้องลองการเช่าชุดกิโมโนใส่แล้วเดินเที่ยวซักครั้ง และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เช่าใส่เดินเที่ยวแบบจริงจัง55+ แถมพิเศษสุดคือ ใส่เดินเที่ยวถ่ายรูปท่ามกลางหิมะเลย เย็นยะเยือก แต่ก็ได้อีกอารมณ์หนึ่ง (แต่ถ้าจะให้ดี แนะนำเป็นช่วงอากาศเย็นๆ แต่ไม่ต้องถึงกับมีหิมะตกจะดีมาก) สำหรับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดอาคิตะ(Akita) ก็สามรถเช่าชุดกิโมโนใส่เดินเที่ยวได้เหมือนกัน และที่เที่ยวของเมืองคาคุโนะดาเตะ ก็มีร้านเช่าชุด อย่างร้าน “Kimono Kinuya” อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟคาคุโนดาเตะ แต่งตัวเสร็จก็ไปเดินเที่ยว ถ่ายรูปได้ที่บริเวณหมู่บ้านซามุไรคาคุโนดาเตะ และพิพิธภัณฑ์อิโอะยากิ ซามูไร มาโนะ ได้เลย

ปล. การเดินทางสามารถนั่งรถไฟสาย Akita Shinkansen มาลงที่สถานี Kakunodate ได้เลย
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://www.kimono-kinuya.com
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/gF8JztkEJ6k
+ ค่าเช่าชุด : ค่าเช่าชุดกิโมโน 4,000 เยน และบริการทำผม 500 เยน (ไม่รวมภาษี)
+ เวลาทำการ : 9.00 – 17.00 น.
+ เบอร์ติดต่อ : 0120-381-529 (กรุณาโทรจอง)
*ในฤดูร้อนมีบริการให้เช่าชุดยูกาตะ
*มีบริการรับส่งถึงบริเวณบ้านพักซามูไรฟรี

3. Aoyagi Samurai Manor Museum พิพิธภัณฑ์ซามูไร
………………………………………………
ใครมาเมืองคาคุโนดาเตะ ก็ต้องมาเที่ยวย่านหมู่บ้านซามูไรและพิพิธภัณฑ์อิโอะยากิ ซามูไร มาโนะ เมืองคาคุโนะดาเตะ เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดอาคิตะ เป็นย่านที่อยู่อาศัยของซามูไรสมัยโบราณ และยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณให้เราได้เห็นอยู่ อย่างพิพิธภัณฑ์อิโอะยากิ ซามูไร มาโนะ (Aoyagi Samurai Manor Museum) ที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งจะเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ ภายในก็จะมีห้องครัว ห้องรับแขก ห้องเก็บอาวุธ และห้องอื่นๆ ให้เราได้เดินชม แต่ละห้องสร้างเพื่อการใช้งานจริงๆ อย่างทางเข้าก็จะมีเพดานไม่สูง เพื่อป้องกันศัตรูเข้ามารอบทำร้ายโดนจะไม่สามารถยกดาบฟันได้ (อันนี้เป็นไอเดียที่เราคิดไม่ถึง55+) และนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว ก็จะมีย่านร้านค้า ร้านของฝาก ให้เราได้เสียตังค์ช้อปปิ้งกัน สำหรับไฮไลท์ของเมืองนี้คือ ถ้ามาช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนเมษายน เราก็จะเจอกับซากุระบานสะพรั่งสวยมากๆ (อันนี้ดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต55+ แต่ก็อยากไปช่วงนี้มากก)
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://www.samuraiworld.com/english/index.html
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/Fh7Z9YdJJ4G2
+ ที่ตั้ง : Omotemachishimocho-3 Kakunodatemachi, Semboku, Akita Prefecture 014-0331 ญี่ปุ่น
+ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ : 500 เยน
+ เวลาทำการ : 9.00 – 17.00 น.

4. Ryotei Inaha ร้านอาหารพื้นเมือง
………………………………………………
ร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์อิโอะยากิ ซามูไร มาโนะ เดินเล่นถ่ายรูปมาเรื่อยๆ เหนื่อยก็แวะกินข้าวมาพอดี ร้าน Ryotei Inaha เป็นร้านอาหารพื้นเมืองร้านหนึ่ง ที่ใครมาเที่ยวเมืองคาคุโนดาเตะก็มาลองชิมกันได้ นอกจากร้านจะน่ารักมีความเป็นญี่ปุ่นแล้ว(ก็ที่นี่คือญี่ปุ่น55+) ยังมีอาหารพื้นเมืองให้เราได้ชิมกันด้วย อย่างคิริทัมโปะ Kiritanpo หรือ ทัมโปะ เป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดอาคิตะเลย ทำจากข้าวบดแล้วมาพันไม้ นำไปย่างไหม้ ทาด้วยซอสมิโสะ นอกจากเมนูนี้แล้ว ยังมีเมนูอื่นๆ อีกที่เราอาจจะไม่เคยกินที่ไหนอย่างแอปเปิ้ลชุปแป้งทอด (อร่อยไปอีกแบบ)
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/usJHsqZwUcz

5. Tsuru No Yu Onsen ออนเซ็นและที่พักแบบเรียวกังที่เก่าแก่ที่สุด
………………………………………………
มาอาคิตะ ก็ต้องไม่พลาดที่จะมาแช่ออนเซ็น ที่นิวโตะออนเซ็น(Nyuto Onsen) จะมีออนเซ็นทั้งหมด 7 แห่ง และที่ Tsuru No Yu Onsen หรือที่พักเรียวกังของเรา เป็นออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุกว่า 400 ปีมาแล้ว มีออนเซ็นน้ำนมกลางแจ้งขนาดใหญ่ สีของน้ำจะมีสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม (ไปตอนฤดูหนาวหิมะตก เรียกว่าแช่ออนเซ็นท้าลมหนาวกันเลย) ที่นี่มีโซนห้องพักแบบเรียวกัง ห้องน้ำรวม มีบ่อออนเซ้นกลางแจ้งแบบบ่อรวมชายหญิง แยกชายหญิง และห้องส่วนตัว มีโซนร้านค้า ของที่ระลึก (แอบบอกว่าที่นี่มีเบียร์พื้นเมืองขายด้วย) มีโซนห้องอาหาร อาหารก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองอย่างคิริทัมโปะ และปลาอิวานะย่าง บอกเลยว่าใครมาที่นี่ต้องประทับใจทั้งอาหาร บรรยากาศ และความสวย ความอันซีนของที่พัก ยิ่งไปตอนหิมะปกคลุมขาวไปหมด มองไปจะเห็นไอขาวๆ พุ่งขึ้นมาจากบ่อออนเซ็น เห็นแล้วฟินมากๆ บอกเลยว่าไม่ควรพลาดที่สุด 🙂
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://www.tsurunoyu.com/english.html
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/RXffge7qJeD2
+ เบอร์ติดต่อ : +81 187-46-2139
+ ราคาห้องพักเริ่มต้น : 8,550 เยน (15,900 เยนรวมภาษี)
*ห้องพักคิวจองยาวมาก เพราะเป็นที่ได้รับความนิยม แต่ถ้าไม่ค้างคืนเราสามารถเข้าไปแช่ออนเซ็นได้ช่วงเวลาประมาณ 10:00 – 15:00 น.

6. Tazawa ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น
………………………………………………
ทะเลสาบ Tazawa ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นนนน และลึกเป็นอันดับที่ 17 ของโลก ความลึกประมาณ 423.4 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 25.8 ตารางกิโลเมตร สีของทะเลสาบจะมีสีน้ำเงิน และนอกจากความสวยงามของทะเลสาบแล้ว ที่นี่ยังมีเรื่องเล่า “ตำนานทัสสึโกะ” เป็นหญิงสาวที่มาขอพรให้มีความงามเป็นอมตะ โดยที่เทพเจ้าให้ดื่มน้ำพุร้อนที่ไหลมาจากตอนเหนือ เธอดื่มไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นมังกรอยู่ที่ทะเลสาบ Tazawa และต่อมาก็มีชายหนุ่มฮาจิโร ที่เป็นมังกรเหมือนกัน ได้มาพบรักกันและทั้งสองก็ครองรักกันที่ทะเลสาบ Tazawa ความรักของทั้งสองอบอุ่นมาก จนทำให้ทะเลสาบที่นี่ไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว (เรื่องเล่าละเอียดลองหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ) ใครไปที่ทะเลสาบก็จะเห็นรูปปั้นผู้หญิงสีทองตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เป็นอีกจุดไฮไลท์ที่ใครมาอาคิตะและต้องมาถ่ายรูปเช็คอิน
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/6YL9RuyoJ4N2

7. Snow Monsters ปีศาจน้ำแข็ง
………………………………………………
สโนว์มอนเตอร์(Snow Monsters) เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดอาคิตะเลยก็ว่าได้ ใครมาเที่ยวช่วงฤดูหนาวบอกเลยว่าห้ามพลาดอีกแล้ว สโนว์มอนเตอร์จะอยู่บนยอดเขา Moriyoshi เราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปจากจุดจอดรถ บริเวณ Ani Ski Area​ ขึ้นไปประมาณ 20 นาที ระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวที่มีหิมะเกาะต้นไม้ บอกเลยว่าสวยมากๆ สโนว์มอนเตอร์ หรือภาษาญี่ปุ่น จุเฮียว Juhyo เป็นต้นไม้ อาโอโมริ โทโดมัสสึ ที่มีหิมะเกาะทั้งต้น จนกลายเป็นรูปล่างต่างๆ เป็นการสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นได้สวยงามมากๆ ตรงจุดขึ้นกระเช้าเราอาจจะได้เจอน้องหมาอาคิตะอีกด้วย
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://aniski.jp/englishpanf.pdf
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/vW6LRbrykXH2
+ การเดินทาง : นั่งรถไฟสาย Nairiku Jukan ลงที่สถานี Aniai และต่อรถแท็กซี่ไปที่ลานสกี Ani Ski Area
+ ค่าบริการกระเช้าไป-กลับ : ผู้ใหญ่ ราคา 1,800 เยน และ เด็ก ราคา 800 เยน
+ เวลาเปิด-ปิด : 8:30 – 16:00 น.
+ ระยะเวลาเข้าชม : ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม

8. Uttou Onsen ร้านอาหารพื้นบ้านแบบจังโกะ (เมนูเนื้อหมี)
………………………………………………
อาหารพื้นบ้านแบบจังโกะ จังโกะ เป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะ เป็นการปรุงอาหารด้วยวิถีท้องถิ่น คือนำเอาวัตถุดิบที่สามารถหาจากบริเวณนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ในป่า หรือแม่น้ำ วัตถุดิบที่ได้จากป่า(แต่ละฤดูกาลก็จะมีไม่เหมือนกัน) ไม่ว่าจะเป็น ผัก เห็ด ปลาอิวานะไก่ญี่ปุ่นฮิไนจิโดริ และที่ไฮไลท์ คือ เนื้อหมี หมีจริงๆ หมีตัวดำๆ ถ้ามาร้านนี้เราจะได้มีโอกาสชิมเนื้อหมี (บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต) แต่อย่าพึ่งตกใจว่ากลัวหมีจะหมดหรือสูญพันธุ์ การล่าจะมีหลักเกณฑ์และระบบควบคุม ทั้งหมดเป็นวิถีชิวิตแบบสมัยก่อนที่จะต้องออกไปล่าสัตว์ เก็บพืชผัก ของป่าเพื่อมาทำเป็นอาหาร ใครมาเที่ยวและอยากมาเรียนรู้ มาชิมอาหารแบบดั้งเดิม ก็สามารถมาลองกันได้นะครับ
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://www.mataginosato.com
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/QQDG6EyRPXn
+ ราคาอาหาร : 1 เซ็ท ราคาประมาณ 4320 เยน (รวมภาษี) ต้องจองล่วงหน้าประมาณ 5 วัน

9. Yuze Hotel โรงแรมวิวดี
………………………………………………
Yuze Hotel โรงแรมวิวดี ติดภูเขา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เรียกว่าถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเลย ที่นี่มีออนเซ็นแบบแช่แล้วดูวิวแม่น้ำเลย มีทั้งออนเซ็นแบบรวมและส่วนตัว ที่นี่ก็จะมีที่พักแบบเรียวกัง และเป็นเตียงธรรมดา การตกแต่งภายในส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดูแล้วอบอุ่น บริเวณล็อบบี้ มีโซนที่นั่ง เตาผิงไฟด้วย สำหรับอาหารก็มีเมนูพื้นเมืองให้เราได้ชิมกันอีกแล้ว ทั้งเนื้อม้า เนื้อกวาง ปลา ไก่ญี่ปุ่น ห้องอาหารก็วิวดี กินอาหารเช้าไปชมวิว ดูหิมะกำลังตกอย่างฟิน (แอบเห็นภาพโปสเตอร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยมากๆ)
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/aTL6DfaytPC2
+ ราคาห้องพักเริ่มต้น : 10,926 เยน

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

10. Kosaka ใส่ชุดราตรีเดินเที่ยว ถ่ายรูป สำนักงานเหมืองแร่
………………………………………………
ที่จังหวัดอาคิตะ มีสำนักงานเหมืองแร่ Kosaka เป็นเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรีองอันดับหนึ่งของประเทศเลย ต่อมาที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุด ใครที่มาเที่ยวที่นี่สามารถเช่าชุดราตรี มีให้เลือกกว่า 100 ชุด ใส่เดินถ่ายรูปกับตึกสไตล์เรอเนสซองซ์เลย ให้ความรู้สึกหรูหรามากๆ ไฮไลท์ของที่นี่นอกจากดีไซน์สวยหรูของตึกแล้ว บริเวณบันไดเวียงตรงโถงด้านหน้าก็เป็นอีกจุดที่น่าถ่ายรูป
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://www.town.kosaka.akita.jp/kozan
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/efqwtad6QGk

11. Youki na Kasan ลองเมนูขึ้นชื่อ Kiri Tanpo
………………………………………………
เรื่องกินเป็นเรื่องหลักของทริปเลย55+ เข้าเรื่องเลย จังหวัดอาคิตะมีอาหารพื้นเมืองที่ใครมาที่นี่แล้วไม่ควรพลาด นั่นก็คือ Kiri Tanpo นอกจากเราจะกินเป็นแล้ว เราต้องทำเป็นด้วย เราจะได้เรียนรู้วิธีการทำจากป้าๆ ที่น่ารัก ก่อนทำก็จะมีกิจกรรมให้เล่นวอร์มร่างกายกันก่อน จากนั้นเราก็เริ่มทำจากการเอาข้าวมาบดให้ละเอียด นำมาพันไม้ แล้วเอาไปย่างด้วยเตาพิเศษที่มีการคิดค้นขึ้น ใช้เวลาไม่นานมาก พอข้าวสีออกเหลืองๆ ก็สามารถเอามาทากับซอสมิโซะหรือโชยุ ก็สามารถกินได้ แต่ถ้าจะให้ครบสูตร เป็นเมนู Kiri Tanpo แบบอาคิตะ เราจะนำข้าวมาตัดเป็นชิ้นๆ พอประมาณ ใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปไก่บ้านญี่ปุ่น ใส่เห็ด ใส่ผัก รอจนสุก จากนั้นก็จัดได้เลย ดูจากภาพแล้วอาจจะดูจืดไม่ไมีรสชาตินะ แต่บอกเลยว่าความเข้มข้นของซุปไก่บ้าน ผัก และข้าวที่เราเอาไปย่าง กินร้อนๆ ท่ามกลางหิมะเย็นๆ นี่โคตรจะฟินเลย (มันอร่อยตรงที่เราได้ลองทำเองตั้งแต่บดข้าว ย่างข้าวเลย55+)
………………………………………………
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
+ เว็บไซต์ : http://kiritanpo.org/company/kaasan
+ แผนที่ GPS : https://goo.gl/maps/YgbqXnH9Fd42
+ เวลาเปิดทำการ : 9:00–17:00 น.